Obálka

Zamysleme se nad sebou

Ráda bych se s vámi podělila o dva zážitky, které mě donutily přemýšlet nad pojmy, jako „soucit, humanita, pomoc bližnímu“. Je mi 25 let. Troufám si tvrdit, že patřím k té generaci, nad kterou ta starší lomí rukama...

Asi před třemi lety se mi stalo, že jsem nedaleko Úřadu práce v Rakovníku našla zraněnou poštolku. Všichni kolem ní chodili, překračovali ji a rodiče děti upozorňovali, že „takhle vypadá zraněný ptáček“. Nikdo však v sobě nenašel onen pocit, který by ho přiměl, aby zvířeti nějak pomohl. Tak jsem tedy já sehnala krabičku a ptáka odnesla do Muzea T.G.M., kde jsou schopni kontaktovat záchranou stranici pro zraněná zvířata, která si u nich zvíře vyzvedne.

V neděli 24. května se situace téměř opakovala. Šla jsem po hrázi Rakovnického potoka na procházku se svým psem. Najednou kde se vzalo tu se zvalo uprostřed cesty ptáče. Bylo malinké, neschopné lítat, pravděpodobně vypadlo z hnízda. Pohybovat se mohlo jen na svých hubených a vratkých nožičkách. Hlasitě volalo mámu a vzdalovalo se čím dál tím víc od stromů. Lidé chodili kolem, překračovali ho, míjeli jej. Nikomu nestál ptáček ani za zastavení.

Jen mně. Zastavila jsem pár s dítětem a požádala ho o pomoc. K mému údivu se na ptáčka podívali a prý ho tam mám nechat, je to jen ptáče. Tak jsem navzdory „morální zkaženosti své generace“ ptáčka vzala a odnesla jej opět do Muzea T.G.M.

Co z toho plyne? V dnešní době, kdy se všichni rozčilujeme nad surovostí a rostoucí mírou kriminality, v době, kdy všichni mluvíme o zkaženosti politické sekce naší společnosti, kdy máme plná ústa toho, jak by si lidé měli pomáhat, nemáme někdy ani tolik slušnosti, abychom pomohli několikagramovému tvorečkovi. Jak může někdo požadovat pomoc, pokud jí sám není schopen. Jak daleko sahá naše schopnost pomoci? Pokud není někdo schopen malé pomoci, bude potom schopen pomoci velké? Nebo jen projde kolem a bude se prostě dívat na druhou stranu, tudíž vlastně nic neviděl! Možná by bylo dobré, zamyslet se nad tím, jací sami jsme. Potom by nás možná nemorálnost a chování politiků zas tolik nepřekvapily, neboť jsou často úplně stejní, jako ti, kdo si hledí jen svého, a když mají pomoci, dívají se jinam.

Petra Cinková, Rakovník

(redakčně kráceno)

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.