Obálka

Revitalizace novostrašeckého náměstí

Vážená redakce, předem děkuji za Váš zájem o udržení zeleně v okrese i o revitalizaci náměstí v Novém Strašecí s tím spojenou. I když nyní je akce naštěstí odložena v důsledku nesplnění termínů pro získání dotace, důvody by však měly být jiné. Projekt přehlíží několik faktů. Sporné záměry projektu jsou: vykácení současných lip a zasazení nových, dodláždění části náměstí a zrušení diagonální průjezdné trasy náměstím. Pokud jde o kácení lip, jiní odborníci nejsou tak radikální jako projektant. Člověk nemusí být expertem, aby viděl, že kromě jednoho či dvou stromů jsou všechny v dobrém stavu díky tomu, že v době jejich výsadby, kdy celé náměstí mělo propustný povrch, mohly zapustit a rozprostřít kořeny. Zanedbány byly pouze v posledních letech průřezy korun, což se dá ještě napravit. Představa, že po vykácení těchto lip je možné na jejich místa vysázet nové a přitom ještě další zeleň náměstí zakrýt dlážděním, jim dává vyhlídku na přežití sotva mizivou. Nestačí snad případ lípové aleje podél cesty k nádraží? Její kácení bylo sice přerušeno, ale ty nově zasázené stromky již po třech letech očividně hynou, a to jsou ve srovnání s náměstím v lepší situaci. Podobný osud stíhá nově zasazené lípy ve Mšecké ulici a na cestě ke kapličce. Projekt jako by zde vůbec nebral v úvahu nadmořskou výšku města, téměř 500 metrů, a svažující terén kolem něj, takže novou výsadbu nelze dělat běžně s ohledem na potřebnou vláhu, ale také na druh lip. Totéž platí o přilehlých hlavních ulicích, kde podle projektu má být rovněž výsadba, ač tam mnoho místa není. V projektu je také v dolní části náměstí jakési korzo, které by snad mělo přivést ve volné dny občany pro procházku městem místo do okolí. Jeho pohodu mají asi zvýšit emise z provozu na souběžně vedené průjezdné trasy městem. K tomu všemu by dostalo město nové pseudohistorické veřejné osvětlení. Pak ještě přijde na řadu přemístění sochy Nepomuckého a Rudoarmějce, ke škole křížek a na to vše bude potřeba nejmíň 76 miliónů plus odměna projektantovi, podle výše investice, což je asi milión Kč, které platí město ze svého rozpočtu. Kdyby to vyšlo, zajisté by to nějakým podnikům přišlo vhod a co na tom, že na další viditelnou zeleň si mohou počkat až příští generace.

Zdeněk Štěpánek, Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.