Obálka

Nechceme keltskou hlavu na kruhovém objezdu

Již jste asi slyšeli o záměru instalovat na kruhovém objezdu u benzinové stanice v Novém Strašecí zvětšenou kopii keltské hlavy ze Mšeckých Žehrovic nalezenou za známých okolností během 2. světové války. Plán novostrašecké radnice byl sice nejdříve zastupiteli v září 2019 odmítnut, nicméně obměněný návrh dostal na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 19. prosince minulého roku napodruhé zelenou.

Většina zastupitelů bohužel nevyslyšela naše námitky upozorňující na problematickou hodnotu zvažovaného díla, které má mít na výšku tři metry a bude zhotoveno z geopolymerů. Navrhovali jsme, aby se otázka podoby kruhového objezdu neřešila narychlo, aby byl dán prostor širší diskuzi za přítomnosti odborníků a občanů. Většina nicméně rozhodla jasně, argumentovalo se při tom různě: „Mně se to líbí, jeden chlapec z šesté třídy byl nadšený, syn nálezce keltské hlavy to uvítal, kdyby se hlava našla v Americe, tak se prodává na každém rohu,“ apod. Samé fundované názory. Netvrdíme, že problematice rozumíme více, avšak právě proto bylo třeba vést debatu za přítomnosti široké laické i odborné veřejnosti.

Jsme přesvědčeni o tom, že ve věci keltské hlavy se postupovalo nejhorším možným způsobem, jaký mohlo vedení našeho města zvolit. Nejvíce nás udivilo, že radní nepovažovali za nutné se svým návrhem oslovit ani pracovníky Národního muzea (NM), kteří o slavný nález pečují. Když jsme je s budoucí podobou kruhového objezdu seznámili, mysleli nejprve, že se jedná o „nepovedený cimrmanovský žert.“

PhDr. Pavel Sankot, kurátor sbírky mladší doby železné v NM, dále dodal, že ačkoliv není zcela jasné, jaké bylo původní umístění hlavy, rozhodně „nevykukovala z nějakého záhonu, ale dominovala určitému duchovnímu prostoru.“ Dr. Sankot pokračuje: „Prezentace zvětšeniny keltské hlavy ze Mšeckých Žehrovic ve velikosti tří metrů v hlavní části nového kruhového objezdu u Nového Strašecí v jakési ideální podobě pouťového charakteru popírá nezastupitelnou historickou a uměleckou hodnotu díla.“

Také rakovnické Muzeum TGM, včetně novostrašecké pobočky, mohlo získat informace o chystané podobě nového kruhového objezdu pouze z denního tisku. Archeoložka Mgr. Kateřina Blažková nám zaslala oficiální stanovisko muzea, ve kterém se pozastavuje nad postupem novostrašecké radnice. Údiv nad chystaným dílem vyjádřila i česká historička umění profesorka Milena Bartlová. Zvětšení původní keltské hlavy označila lakonicky za nonsens. Stejnou nevoli vyvolala třímetrová hlava mezi obyvateli Nového Strašecí a sousedních Mšeckých Žehrovic.

Vzhledem k výše uvedenému pokládáme za nutné, abychom se na únorovém jednání zastupitelstva pokusili započatý proces zhotovení zvětšené hlavy zastavit. Než budeme některými neinformovanými čtenáři obviněni, že naše sdružení s žádným návrhem podoby kruhového objezdu nepřišlo, odkázali bychom je k našemu několikrát zveřejněnému stanovisku, v němž jako nejvhodnější prvek vidíme vhodně zvolený rostlinný porost; vedle toho jsme ochotni podpořit představu kolegů z ODS, která předpokládala užití symbolu města W.

Pokud většina zastupitelů změní svůj názor, v což stále doufáme, můžeme přislíbit, že to nemusí nutně znamenat automatickou stopku pro jakýkoliv návrh pracující s keltskou tematikou. Debatujme. Vypracujme společně s občany a odborníky takovou podobu díla, které nebude zcela nevhodně ponižovat světově proslavený archeologický nález z našeho regionu vytvořený lidmi zde žijícími před několika tisíci lety.

Za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov Jiří Verner

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.