Obálka

Ad Žabomyší spory o taneční podvečery?

Jelikož dochází k osočování občanů a členů Kvintetu J. Soukupa (KJS), uvádím přesný opis občanské výzvy „Vraťte nám Kvintet J. Soukupa“, podepsaný 86 příznivci a předložený starostovi MěÚ Rakovník s žádostí o pomoc. Což se stalo. Citace výzvy: „Tato výzva není namířena proti účinkování jiných tanečních skupin, které hrají o víkendech v KC, ale chceme navrácení tanečních podvečerů (TP) do původní podoby, a to jednu neděli každý měsíc při kapele J. Soukupa. Stále ještě zbývají další tři víkendy i pro jiné hudební skupiny. KJS baví a přináší dobrou náladu mnoha pravidelným návštěvníkům tradičních TP již více než 25 let. Vedení KC Rakovník zrušilo v průběhu této doby již několik tradičních kulturních akcí, kde KJS účinkoval a teď se pokouší zrušit i tu poslední s touto skupinou.

Proto byla iniciována tato občanská výzva a kdo z vás souhlasí s jejím obsahem, ať připojí svůj podpis. Podepsané písemnosti budou osobně předány zřizovateli KC, tj. MěÚ Rakovník k rukám starosty.“ Konec citace.

Tedy žádná petice, aby na TP hrál pouze KJS, není. Ty žabomyší spory se odehrávají jen u někoho v hlavě. Pokud J. Černík píše něco o bojkotu, svým vystupováním bojkotoval pouze sám sebe. Velmi malá účast při vystupování jeho „kapely“, mluví za vše. TP mají svoji tradici i společenskou úroveň a sami příznivci rozhodli, koho si žádají. Zařazením jiných hudebních skupin na TP bylo selháním vedení KC. Je vše­obecně známo, že kulturní, sportovní i jiné společenské akce se bez dotací neobejdou. Jen ten, kdo má úmysl poškodit taneční podvečery a seniory, může hovořit o tom, že jsou neudržitelné.

Pozorný čtenář snadno pochopí, že v článku v Raportu ze dne 31. 7. 2018 (Žabomyší spory…) je pravdivé pouze jméno autora a nic víc. Intrikami popularitu nikdo nikdy nezískal, tu získá v životě pouze ten, kdo něco umí a dokázal.

Josef Broum, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.