Obálka

Žabomyší spory o taneční podvečery?

V jednom čísle květnového Raportu bylo v rubrice OK napsáno přibližně toto: „Děkuji starostovi Pavlu Jenšovskému za to, že ZABRÁNIL kulturnímu centru v postupné likvidaci tanečních podvečerů s třicetiletou tradicí.“ Čtenář, který tuto akci nenavštěvuje, zřejmě přehlédl onu zprávičku bez povšimnutí. Já patřím k té hrstce zasvěcených, a proto se pokusím zareagovat.

KC v Rakovníku, nejen že nechtělo tuto svoji dlouhodobě prodělečnou akci zlikvidovat, ono ji chtělo obohatit, zpestřit a uvádět dvakrát do měsíce. Došlo k tomu na základě podnětů některých návštěvníků, kterým byl jeden taneček za měsíc málo. Obraceli se na mne, po mém téměř ročním působení na oné akci, kdy jsem zastupoval nemocného zpěváka Slávu Beneše. Tlumočil jsem tento návrh řediteli KC, který po zralé úvaze rozhodl, že to tedy zkusí dvakrát do měsíce a bude střídat kapely tři.

Nu, a pak došlo oněm žabomyším sporům. Kdosi sepsal petici v tom smyslu, aby na podvečerech hrál pouze kvintet J.S. Příznivci tohoto souboru listinu podepsali a posléze se ocitla na stole starosty města. Dlužno říci, že tito fanouškové J. S. také bojkotovali další dvě kapely. Těch, kteří chodili na všechny tři kapely, se na jejich názor nikdo neptal. Asi by bylo zajímavé vědět, co si o tom myslí i tito lidé, neboť každá z kapel měla svůj osobitý repertoár, odlišný zvuk i způsob interpretace.

JUDr. Jenšovský přišel k tomuto „problému“ jako slepý k houslím a celá záležitost skončila návratem k jedné akci za měsíc a vyloučením dvou konkurenčních rakovnických kapel. Nahradí je jiné orchestry z Kladenska. Kdo byl tedy ZLIKVIDOVÁN? Nechť si laskavý čtenář odpoví sám. Vypadá to, že na Rakovnicku už nemáme žádnou další kapelu, která by se hodila na nedělní taneční podvečery, kromě kvintetu J. S.

Josef Černík

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.