Obálka

Ad Chodník v nejnebezpečnějším místě

Chtěl bych reagovat na článek paní Němečkové, který vyšel v předminulém čísle Raportu a byl označen jako K. O. Chodník byl v nejnebezpečnějším místě, jak píše paní Němečková, vybudován právě proto, aby se bezpečnost chodců při chůzi v tomto místě co nejvíce zlepšila.

Osobně jsem s paní Němečkovou komunikoval téměř denně (a někdy to byla domluva opravdu hodně těžká) a v rámci možností jsme upravovali stavbu a snažili se paní Němečkové co nejvíce vyhovět.

Proti nařčení, že hájím zájmy firem a ne zájmy občanů, se musím opravdu ostře ohradit. Vždy jsem zájmy občanů hájil a hájit budu. Všechny práce v obci včetně chodníků děláme pro občany a proto, aby se jim v obci žilo co nejlépe.

Závěr, kterým ukončila paní Němečková svoje K.O., nebudu vůbec komentovat. Myslím, že si každý rozumný občan svůj názor na její K.O. udělá sám.

 

Pavel Soukup, starosta obce

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.