Obálka

Zahradní slavnost v Dominu

Děkujeme vedení a celému kolektivu Domova Domino v Zavidově za velice příjemné odpoledne na jejich zahradní slavnosti. Vystoupení dětí ze ZŠ Čistá, pěvecké umění paní Anny Ryvolové a pana Luboše Vrábíka i písničky v podání některých klientů sklidily zasloužený potlesk. Na akci byl přítomen patron domova, baletní mistr pan Vlastimil Harapes, který též zazpíval, a dále byli přítomni opatrovníci a rodiče klientů. K milé atmosféře přispělo i bohaté pohoštění a možnost prohlídky celého domova. Přímé setkávání občanů s klienty určitě přispívá k vzájemnému porozumění.

Za občany Zavidova Hana Halaszová

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.