Obálka

V restauraci Černý Orel se opět zpívalo

A nebylo to v žádném případě tím, že hosté restaurace byli opojeni alkoholem, ale bylo to zcela z jiného důvodu.

To totiž přijel v sobotu 14. dubna 2018 do Rakovníka z Mariánských Lázní zakladatel dětského pěveckého sboru Ráček a jeho sbormistr Miloslav Hubatý, Který si na tento den pozval do uvedené restaurace bývalé členy tohoto pěveckého tělesa, které zpívalo při 1. ZDŠ v Rakovníku.

Z dítek školou povinných se za těch 50 let co se neviděly staly maminky i babičky, tátové i dědečkové, ale všichni se i po tolika letech poznali a dobře se bavili. A co je důležité, že zpívat nezapomněli a za varhanního doprovodu svého sbormistra, si s chutí zazpívali repertoár sboru a dokonce zpaměti zazpívali na závěr školní scénu z opery Jakobín od A. Dvořáka. Bylo to již 5. Setkání sboru Ráček a všichni se již dnes těší na příští setkání v roce 2019. A protože jsme byli moc spokojeni v salonku u Orla a s bezvadnou obsluhou a příjemným personálem, sejdeme se opět v této restauraci.

Miloslav Hubatý, sbormistr pěveckého sboru Ráček, ředitel LŠU v.v. – Mariánské Lázně

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.