Obálka

Úspěch stochovských klempířů v Brně­

Již dvanáctý ročník Mistrovství ČR v oboru klempíř s mezinárodní účastí se konal při příležitosti tradičního stavebního veletrhu na brněnském výstavišti. Soutěž probíhala ve dnech 25. a 26. dubna a Střední školu služeb a řemesel reprezentovali žáci prvního ročníku Lukáš Víšek a David Drexler.

Soutěžním úkolem pro letošní rok bylo zhotovení plechové krytiny spojované na dvojitou drážku s úžlabím, oplechováním prostupu, podokapním žlabem, navazujícími fasádními prvky a zapravením okrajů střechy. Praktická část úkolu byla doplněna o test z teoretických znalostí, ve kterém soutěžící odpovídali společně za družstvo na 20 otázek, které jsou převzaty z jednotného zadání závěrečných zkoušek pro obor Klempíř.

Na zhotovení soutěžního úkolu měli soutěžící vyhrazený čas 12 hodin rozdělený do dvou dnů. Letošního ročníku se celkem zúčastnilo 6 soutěžících družstev z Prahy – Jarova, Valašského Meziříčí, Brna – Bosonoh, Jihlavy, Vyškova a ze Stochova.

V průběhu soutěže odborná porota složená ze zástupců Cechu KPT ČR a hlavního dodavatele materiálu (společnost Lindab) průběžně hodnotila prováděné úkoly. Po skončení druhého soutěžního dne bylo provedeno celkové zhodnocení soutěže, včetně sdělení zjištěných nedostatků jednotlivým družstvům.

Vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 27. dubna v brněnském učilišti Bosonohy. Družstvo naší školy se umístilo na druhém místě s celkovým počtem bodů 176. Za dosažení tohoto skvělého úspěchu patří naším soutěžícím velké poděkování. Navíc je nutné připomenout skutečnost, že stochovskou školu reprezentovali žáci prvního ročníku. Ostatní soutěžící byli žáci převážně třetího, resp. druhého ročníku.

Jaroslava Skřivanová, Střední škola služeb a řemesel Stochov

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.