Obálka

Rakovnické koniny

Není ještě všem dnům vlády současného zastupitelstva konec, mnoho věcí se však událo a také z regionálního tisku se dovídáme, jak rakovničtí zastupitelé bilancují své dosavadní působení: „Město kvete“, „Ve městě je dost parkovacích míst“, „U sportovní haly jsem zatím názorově nedozrál“, „Parkoviště místo sportovní haly“ atd.

Obchvat v nedohlednu

To, co se nejvíce dotýká občanů města Rakovníka, je současný stav dopravy. Před 10 lety byl obchvat nákladní dopravy v Rakovníku prioritou. Město pro urychlení tohoto záměru, který počítal se získáním dotací z EU, sestavilo 16ti člennou komisi. Ať již šlo o politikaření pánů Bendla či Chládka, zodpovědní za nerealizaci obchvatu jsou tehdejší zastupitelé, z nichž značná část sedí v zastupitelstvu doteď. Současné vedení radnice nepřišlo se žádným smysluplným konceptem dopravy. Z náměstí je parkoviště, letitý závorový systém, který měl původně sloužit k ochraně historického centra, zůstává. Obchvat je v nedohlednu. Do své kompetence jeho realizaci přebírá kraj. Rakovnickým zastupitelům se ulevilo.

Hospodárné to bylo

Často je zmiňován prodej pozemku vedle kulturního centra. K této tematice se asi před rokem, na jednání zastupitelstva, vyjádřil starosta JUDr. Petr Jenšovský: „Závěr šetření policie je, že město prodalo pozemek za cenu obvyklou (celkem 3mil. Kč). Bylo to tedy hospodárné“. Souhlasím s panem starostou, že hospodárné to bylo, ovšem pro toho, kdo pozemek koupil. Nebuďme malicherní, prodej pozemku nám vydělal částku, vloženou do uměleckého díla – bronzového koňského sousoší (cca 2,6 mil. Kč). Bronzoví koně budou zdobit prostranství před bývalým okresním sídlem komunistické strany v ul. Na Sekyře, dnešní městskou knihovnou. Spolu s fontánou budou součástí relaxační zóny, hned vedle jedné z nejfrekventovanějších komunikací.

Jak velký je úvěr?

Prioritou současného vedení města je výstavba nového bazénu. Atrakce a vodoléčebná zařízení – dvojice tobogánů, divoká řeka, sauna a Kneipův chodník, navyšují investici o desítky milionů korun. Původní informace starosty Pavla Jenšovského (ČSSD) a místostarosty Miroslava Samaše (ANO) byla, že primární snahou bude získat na výstavbu bazénu dotace, které by mohly pokrýt až 70% nákladů. Pokud by si město muselo vzít úvěr, zmrazí to investice na několik dalších let. Dotace se získat nepodařilo (kromě dotace na snížení energetické náročnosti stavby), záměr tedy bude realizován z dlouhodobého úvěru ve výši 100 mil. Kč (informace z roku 2016). Začátkem letošního roku byla zveřejněna informace, že se konečně začne stavět za 216 milionů korun (původně 130 mil. Kč varianta bazén a 170 mil. Kč varianta s atrakcemi). Výběr zhotovitele se protáhl o 1 rok, bazén je zavřený 2,5 roku a výstavba má trvat další dva roky. Jak velký že je ten dlouhodobý úvěr?

Studijní centrum

Neodvažoval bych se zmínit další projekty čekající na realizaci, kdyby to vedení města neučinilo samo. Jde o novou městskou knihovnu – Víceúčelové studijní a společenské centrum na Husově náměstí. Několik předchozích volebních období nebylo město schopné sehnat na tento projekt peníze (rozpočet cca 80 mil. Kč z doby před cca 10 lety). Nyní zaplatí 1,5 mil. Kč za realizační projekt, aby mohl být přihlášen do dotačního řízení. Po dokončení bazénu chce vedení města tuto stavbu realizovat. „I kdyby se na výstavbu nepodařilo získat dotace, nebude třeba si vzít úvěr, rozpočet města to utáhne.“ Tolik slova starosty.

Vlastní idea

Bohužel od současného zastupitelstva lze čekat neočekávané. Sportovní halu, která tvoří s městským bazénem komplex sportovního centra, nikdo nechce. Město ji odmítá za 1 Kč převzít a současný vlastník Tělovýchovná Jednota TZ Rakovník ji finančně neutáhne. Raději postavíme novou halu Na Zátiší. A ta stará by se musela prodat… Město přece jen přichází s vlastní ideou. Zvažuje se demolice sportovní haly a místo ní vybudovat parkoviště. Tato myšlenka je tak hrozivá, že již není možné jen přihlížet. Máme takové zastupitelstvo, jaké jsme si zvolili. Po volbách můžeme začít znovu. Je co zachraňovat!

Pavel Monhart, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.