Obálka

Roztocké děti rakovnickým seniorům

Dopoledne naplněné pestrým programem, který potěšil všechny seniory, včetně těch z našeho křivoklátského regionu v Domově důchodců v Rakovníku, se nadmíru vydařilo.

Nejprve vystoupila mateřská škola speciální. Bylo úžasné sledovat nápaditá dětská vystoupení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které paní učitelky dokázaly skvěle motivovat k radostnému a hravému projevu.

Poté Mateřská škola Křivoklát navodila tu správnou zimní atmosféru, která nám nyní v zimě chybí, s vystoupením „Z Antarktidy“. Na podiu se předvedli v hraných scénkách eskymáci, lední medvědi, tučňáci i sněhuláci. Líbivé melodické písně roztleskaly obecenstvo a navodily radostnou náladu.

Následně předvedly děti z Mateřské školy v Roztokách „andělské vystoupení“. Na všechny dýchala slavnostní vánoční atmosféra, když na scénu nastoupili andělé se světélky v krásných převlecích, aby rozzářily oči přítomným seniorům. Vystoupení plné tance, písní i básniček vyvolalo slzy dojetí.

S dětmi vystupovali starší žáci hudební školy paní učitelky Dagmar Pavlíčkové z Roztok. Mistrně předvedli hudební doprovody a divákům zahráli vánoční koledy. Na závěr vystoupily paní učitelky jako Tři králové. Společným zpěvem s dětmi popřály všem štěstí, zdraví, dlouhá léta a šťastný nový rok 2018 a každého ze seniorů s láskou pohladily.

Bylo to milé setkání. Obohatilo seniory, ale i samotné děti o poznání, jak je důležité rozdávat radost a nezapomínat na ty starší, kteří patří do našich srdcí, i když jim stáří a zdravotní hendikepy nedovolují plnohodnotný život.

Pro nás dospělé bylo milé poznat chod zařízení, který umožňuje klientům prožít podzim života v krásném a moderně vybaveném domově, ale i v laskavém prostředí. Oceňujeme, že zde poskytují služby na vysoké úrovni a že klientům zajišťují všestrannou kvalitní péči.

Poděkování patří i PaedDr. Jiřímu Holému za zajištění dopravy dětí autobusem za seniory.

Miluše Svobodová, MŠ Roztoky

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.