Obálka

Proč se letos nekonal Tříkrálový koncert?

Protože se ke mně dostávají nejrůznější dohady, pomluvy a dedukce, proč se letos nekonal tak jako každý rok v kostele sv. Petra na Křivoklátě Tříkrálový koncert s charitativní sbírkou, chtěla bych tímto článkem „ospravedlnit“ nového pana faráře z fary Zbečno Mgr. Jaroslava Miškovského, o němž jdou fámy, že koncert zakázal. A nejen to, povídá se, že prý zakázal i koncert zbečenské kapely Barokní andílci a o první adventní neděli proškrtal sboru Smetana z Kladna jejich repertoár tak, že to poškodilo krásu jejich koncertu.

Jaká je tedy skutečnost?

V roce 2001 jsme se již nějaký čas setkávali s panem farářem z fary Zbečno Jánem Petrovičem na různých církevních akcích, kde jsem se žáky nebo Křivoklátskými hudci hrávala.

Jednou jsem se ho zeptala, zda bychom mohli udělat před Velikonocemi nebo na podzim koncert v kostele na Křivoklátu. Pan farář Petrovič tím nebyl tak úplně nadšen, pečlivě prohlížel texty, poslechl si nahrávky a dohodli jsme se, že zvolíme hudbu, která se hodí do kostela k určitému liturgickému období.

Tak jsme 7. dubna 2001 začali s koncertováním v křivoklátském kostele. Křivoklátští hudci zazpívali pod mým vedením několik postních písní, děti ze školky zazpívaly píseň Bože, otče na nebi, sbor Sedmikrásky Duchovní písně, žáci zahráli něco z vážné hudby a kostel se do posledního místečka zaplnil diváky.

Na závěr odměnili posluchači účinkující velkým potleskem. To pana faráře Petroviče i nás povzbudilo a další spolupráce a koncertování už nebyl problém.

Když za mnou přišla před koncem roku 2001 paní Friebertová-Skalková a pan farář Petrovič s požadavkem, zda bychom nechtěli jako Tři králové vybírat na charitu, tak jsem to odmítla. Myšlenka sbírky se mi ale líbila, tak jsem se dohodla s Křivoklátskými hudci, učitelkami z MŠ Křivoklát a Roztoky, se žáky a jejich rodiči a uskutečnili jsme 5. ledna 2002 Tříkrálový koncert s charitativní sbírkou, který se v loňském roce konal již popatnácté.

Mezitím k naší lítosti pan farář Petrovič zemřel a na jeho místo přišel usměvavý pan farář Angelo Scarano. Všechny hudební akce už byly zajeté a ty, se kterými pan farář Angelo nesouhlasil, prostě nenavštívil, ale ani nezakázal. Byla to běžná praxe farářů i z jiných farností, když nechtěli mít problémy s vedením, ale chtěli vyhovět pořadatelům koncertu.

Tak jsem převzala funkci varhaníka a začali jsme se skupinkou místních nadšenců zpívat na Půlnoční. Občas otec Angelo zapomněl, že se akce koná a nedostavil se, ačkoliv slíbil třeba promluvu, ale co bylo horší – nikdy neřekl to „kouzelné slovíčko“, které tak pohladí muzikanty na konci své produkce – „děkuji“. Možná, kdyby to pravidelně nezapomínal říci, třeba by mi ta energie pořádat Tříkrálový koncert vydržela ještě o rok déle. A tak vloni po koncertě jsem otci Angelovi popravdě řekla, že už jsme všichni pořádáním koncertu unaveni a že 15. ročníkem jej ukončíme. Překvapením pro nás bylo, že otec Angelo nám oznámil, že končí v naší farnosti a bude nahrazen páterem Jaroslavem Miškovským.

S novým panem farářem jsem se setkala na zádušní mši v křivoklátském kostele, dále na svěcení sochy sv. Václava na Velké Bukové a na Půlnoční mši opět v křivoklátském kostele, kde udělal krátkou a hezkou bohoslužbu slova a my jsme se žáky a kamarády všechny tři akce opět okrášlili hudbou. Osobně ho neznám, tak nevím, jaké má klady a zápory, ale rozhodně to není ten, kvůli kterému se tu teď nic nekoná! Ani ti Barokní andílci ze Zbečna s ním vůbec nejednali, zda jim něco povolí nebo ne, protože po loňském koncertě v kostele si zatoužili zahrát v královském sále na hradu Křivoklátu.

Já doufám, že i s novým panem farářem bude dobrá spolupráce pro ty, co budou chtít něco v kostele pořádat, jen se budou muset přizpůsobit méně či více liturgii a zvyknout si na novou tvář. Tak dejme prosím novému panu faráři šanci a hodnoťme ho až po čase. A snažme se najít nejen na něm, ale v každém člověku něco dobrého.

Dagmar Pavlíčková

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.