Obálka

Ad Botanická zahrada po Václavu Laňkovi

„Bez něho by neexistovala, bylo by fajn na něj nezapomenout…“ S nápadem pojmenovat botanickou zahradu v Rakovníku po Václavu Laňkovi přišel pan Švácha. On ale o zahradě moc informací znát nemůže.

Na skládce

Historie zahrady není totiž spojena pouze s Václavem Laňkou. Koncem padesátých let minulého století, kdy byl ředitelem Střední zemědělské technické školy Ing. Zdeněk Horáček, byla založena na místě skládky pod rakovnickým železničním nádražím. Autorem projektu byl tehdejší učitel zahradnictví Václav Pelikán, uznávaný odborník mezi zahrádkáři. Otevřena byla v létě 1964. Byla účelovým zařízením zemědělské školy. V osmdesátých letech, kdy se na Zemědělské škole v Rakovníku konalo symposium ředitelů botanických zahrad z celé republiky, byla vyhodnocena jako nejlepší botanická zahrada zemědělských středních škol.

To platilo až do roku 1990, kdy byl v konkurzu vybrán nový ředitel Ing. Ladislav Pazák a nový vedoucí zahrady ing. František Pazdera. Nevysypaná kolečka, neuklizené větve, povalující se zahradnické nářadí…Krátce po založení zahrady měli učitelé SZTŠ přidělené úseky zahrady, za které zodpovídali. A právě tato pravidla po nástupu nového vedení končila.

Kopie Tróji

Všechno se opět změnilo k lepšímu, když se zahrady ujala „Laňkova parta“. Prom. biolog Václav Laňka, Ing. Walter Richter, dlouholetý vedoucí zahrady a paní Iva Poláčková. Paní Poláčková se žáky, kteří absolvovali na zahradě praxi, udržovali zahradu čistou.

Protože paní Poláčková byla v práci žákům příkladem, nedovolili si ji nenásledovat. Ing. Richter udržoval ve vzorném pořádku botanický systém, kde bylo přes 400 druhů našich rostlin, seřazených tak, jako v učebnicích. Něčím podobným se nemůže pochlubit žádná z botanických zahrad v celé republice.

Václav Laňka pak doplnil sbírky rostlin, mnoho druhů dovezl se svých cest po Evropě a místa, kde dříve byly užitkové rostliny, nahradily ekosystémy evropských druhů.

Zahrada byla opět účelovým zařízením, když po roce 1990 otevřela škola obor ekologie. V té době zahrada připomínala malou kopii Botanické zahrady v Tróji u Prahy.

Náhradník

Když Laňkův tým na zahradě končil, zahrada tím utrpěla. Ani škola, ani město (přestože se v Raportu objevovaly kritické články návštěvníků), nenašly odborníka, který by Laňku úspěšně nahradil.

Když jsme občas společně botanickou zahradu navštívili, bylo nám smutno: Laňkovi ze zbytků jeho výsadeb a mně z botanického systému, o který jsem jako učitel zemědělské školy pečoval od roku 1966 do roku 1996. Oba jsme se shodli na tom, že by v zahradě měla být k dispozici příručka-průvodce, aby návštěvníci vylučovací metodou našli u jmenovek, co ještě zůstalo...

To, že Václav Laňka botanickou zahradu nezaložil, pojmenování „Botanická zahrada Václava Lańky“ nebrání. Zikmund Winter také nezakládal „Rakovnickou reálku“. Rozdíl je v tom, že současné Wintrovo gymnázium svému jmenovci ostudu nedělá, ale pojmenovat po Václavu Laňkovi v současnosti špatně a neodborně udržovanou zahradu, by bylo urážkou člověka, který pro popularizaci přírody Rakovnicka – a nejen to – udělal tolik, že by si zasloužil jinou poctu. Například muzeum. O tom příště.

Mgr. Jan Lukáš, Lužná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.