Obálka

Vzpomínka na Václava Laňku

Zemřel muž, který celý svůj aktivní život věnoval zkoumání přírody a své poznatky předával dalším generacím. Jde o prom. biologa Václava Laňku, který byl dlouholetým pracovníkem tehdejšího Domu pionýrů Na Spravedlnosti a později Domu dětí a mládeže v Rakovníku. Mnozí z vás jistě navštěvovali přírodovědné kroužky, které vedl, nebo dokonce byli členy Přírodovědeckého klubu Papilio, jiní s ním určitě strávili alespoň nějaký čas při přírodovědných exkurzích, soutěžích a táborech, při preparačních seminářích nebo jen na procházce po botanické zahradě. Někteří jste jistě četli jeho články v novinách a přírodovědeckých časopisech (Naší přírodou, Ochrana přírody a Živa), nebo alespoň viděli jeho makrofotografie přírody. Do světa fauny i flory zasvětil Václav několik generací dětí a mládeže, z nichž později vyrostli přírodovědci – doktoři, docenti i profesoři působící na významných postech, např. v muzeích, školách či zoologických zahradách. Jeho energie, nadšení pro přírodu a celkový zápal pro práci s dětmi, mládeží i dospělými byly vždy obdivuhodné. Vzpomeňte společně s námi na kolegu, rádce i parťáka, který nikdy nezkazil žádnou legraci a byl známý svým specifickým humorem.

Pracovníci Domu dětí a mládeže, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.