Obálka

Ad Svědkové obvinili policisty z nátlaku

Jako vedoucího policisty Oddělení obecné kriminality Územního odboru Rakovník mě nemůže nechat klidným článek vydaný dne 31.10. 2017 v týdeníku Raport, který svérázně popisuje průběh hlavního líčení ve věci distribuce pervitinu.

Chci se tímto ostře ohradit proti nastíněným praktikám, které dle osob ve věci obviněných či v postavení svědků měli policisté kriminální služby činit. Trestní řízení je obecně řečeno postaveno na určitých principech, které zahrnují mj. práva a povinnosti. Jsem přesvědčen o tom, že na Oddělení obecné kriminality ÚO Rakovník jsou naše povinnosti plněny a práva obviněných a dalších osob na trestním řízení zúčastněných dodržovány v plném rozsahu. Podotýkám, že zásadně pod dozorem státního zástupce. Popisované okolnosti, za kterých mělo být vůči osobám zasahováno, si nedovedu představit a obvinění zmíněné v článku působí nejen na mě jako vedoucího, ale na celé naše oddělení.

Je natolik paradoxní a zamyšlení hodné, že jména policistů jsou v článku uvedena bez jakýchkoli neurčitostí, zatímco jména svědků a obžalovaného jsou skryta za iniciály. Nehledě na to, že se článek vyjadřuje o věci daleko před jejím pravomocném skončení.

Prosím novináře, aby se před uvedením takových článků, které se evidentně jeví jako očerňující poctivou a tvrdou práci policistů tohoto města, zamysleli, zda takovým nepravdám z úst osob závislých na tvrdých drogách, které nejsou sto se v řádný termín a čas dostavit k hlavnímu líčení, uvěří a budou je šířit dále.

Npor. Pavel Kodad, vedoucí odd. Služby kriminální policie a vyšetřování, územní odbor Rakovník

Vyjádření redakce:

Vážený pane nadporučíku, pokud jste četl článek opravdu pozorně, musí Vám být jasné, že jsme se nijak neprohřešili proti novinářské etice. Práce kriminalistů, stejně jako ostatních policistů, je velmi namáhavá, mnohdy nevděčná a příslušníci se při ní dostávají do střetů s živly, kterým se běžný občan obloukem vyhne. Když je takový policista „obviněn“ feťáky či podobnými lidmi, že na ně při výslechu činili nátlak, podsouvali jim odpovědi a slibovali jim úlevy v případné vazbě, musí je soud samozřejmě řešit. A to tak, že předvolá zmíněné policisty a vyslechne je, i když je všem jasné, že se jedná o lži. Soudní líčení je veřejné, takže vše, co při něm zazní, není nic tajného a lze to zveřejnit. Pokud soudce uzná, že by neměla veřejnost být v jednací místnosti přítomna, vykáže ji ven. Včetně médií. V článku je jasně uvedeno stanovisko policisty k tomuto obvinění, z kterého jasně vyplývá, že se jedná o nepravdivé obvinění a že se to nestalo zdaleka poprvé.

Naší snahou je přinést objektivní informaci o průběhu líčení a nedomnívám se, že by ho právě tento článek popisoval nějak „svérázně“, jak uvádíte. Chodím k soudu už hodně dlouho a vždy se snažím jednání popsat tak, jak probíhalo. Navíc si myslím, že se veřejnost dozví, jak složitá a nevděčná práce policistů někdy je.

A ještě ke zveřejnění celého jména policejního komisaře. Když opominu, že právě kvůli jeho (nesmyslnému) obvinění ze strany obžalovaných bylo líčení odročeno a policista byl volán ke slyšení, jedná se o veřejného činitele, nikoliv o anonymního svědka. V případě veřejných činitelů je standardní, že uvádíme plná jména. Pouze v případě, že by stanul na lavici obžalovaných, je podle tiskového zákona nutné jeho jméno „skrýt“ za iniciály. Podobně, jako v kauze bývalého strážníka městské policie, i když v tak malém městě, jako je Rakovník, stejně každý ví, o koho se jedná. Tolik na vysvětlenou.

Tomáš Bednařík

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.