Obálka

Proč chce kraj zrušit galerii?

Přečetl jsem si článek „I kulturu řídit jako firmu?“ a podíval se na oficiální stránky Středočeského kraje. Zde Středočeský kraj prezentuje Katalog kulturního dědictví Středočeského kraje, a tak jsem se na tyto stránky podíval. Zde jsem v sekci Výtvarné umění zjistil zajímavou skutečnost. Z 1873 položek zařazených do kulturního dědictví Středočeského kraje se 1435 položek nachází právě v Rabasově galerii Rakovník. Není mi tedy jasné, proč chce náš kraj zrušit tuto organizaci, ve které se nachází více jak 3/4 kulturního dědictví v oblasti výtvarného umění v majetku kraje. Vždyť se jedná o nejvýznamnější organizaci zřizovanou krajem, která obhospodařuje kulturní dědictví výtvarného umění, jímž se kraj na svým stránkách prezentuje v očích veřejnosti a zahraničních návštěvníků.

Minulý týden Středočeský kraj vyměnil své vedení. Věřím, že noví lidé v radě kraje si toto uvědomí a nenechají převážit ekonomické důvody. Galerie, přibližující výtvarné umění lidem, se bez podpory nikdy neobešla a nemůže konkurovat masové zábavě na internetu a v televizích.

Václav Lev, Hvozd

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.