Obálka

Setkání tankistů

V sobotu 7. října se již pošestnácté sešli příslušníci bývalého 2. tankového pluku v Rakovníku. Letošního setkání, které se opět po čtyřech letech uskutečnilo v rakovnických kasárnách, se zúčastnilo 42 bývalých vojáků z celé České republiky.

V úvodu setkání, hned po přivítání hostů (místostarosty města Rakovníka Miroslava Samaše a velitele rakovnického útvaru pplk. Ing. Vladimíra Jelínka), drželi všichni přítomní symbolickou „minutu ticha“ za své kamarády, kteří zemřeli od minulého setkání. Tedy i za předsedu klubu pana Rostislava Konečného, který zemřel jen několik dní po minulém setkání.

Po zvolení nového předsedy, kterým se stal dlouholetý příslušník 2. tp. mjr. v.v. Zdenek Konvička, následovala diskuze, na kterou navázala prezentace velitele útvaru, spojená s ukázkou rakovnických kasáren. Všichni účastníci si se zájmem prohlédli kompletně zrekonstruovanou budovu štábu a útvarový klub. Po společném fotografování se všichni přesunuli na oběd do restaurace Černý orel, po kterém pokračovala diskuze mezi dlouholetými kamarády až do odpoledních hodin. Všichni přítomní se shodli na tom, že už nyní se těší na příští setkání. Chtěli bychom poděkovat městu Rakovník za finanční podporu této akce.

Miroslav Hájek, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.