Obálka

Foto

Studenti 3. ročníků SZeŠ v Rakovníku na kynologickém cvičišti Věznice Oráčov.

 

Studenti navštívili Věznici Oráčov

V letošním roce mohli studenti třetích ročníků Střední zemědělské školy v Rakovníku již potřetí navštívit prostory Věznice Oráčov. Perfektně zorganizovaný poutavý program měl dvě části. Prohlídku vybraných vězeňských prostor a část kynologickou.

V první části nás provázel a velmi realisticky popisoval odlišnosti žití na svobodě a za katrem občanský zaměstnanec a pedagog pan Mgr. Marek Sláma. Část týkající se služební kynologie byla v režii npor. Pavla Pochmana, inspektora strážní služby pro psovody. Spolu se svými kolegy, profesionálními kynology, nám předvedli ukázky práce služebních psů. Studenti si tak prakticky potvrdili, že povolání psovoda služební kynologie je velice náročné jak po stránce fyzické, tak i časové. Pejsek je živý tvor a práce s ním vyžaduje přímo i nepřímo čtyřiadvacetihodinovou péči. Aby mohl pejsek pomáhat a podat potřebný výkon, musí být dle slov pana Pochmana ve výborné tělesné a duševní kondici. Pominu-li genetickou výbavu, která je daná a je jedním z faktorů při výběru vhodnosti psího jedince pro dlouhou cestu výcviku, tak výživa, pohyb, sledování zdraví, péče o srst, uši, oči a zajištění veterinární péče a láska jsou plně v kompetenci psovoda. Jsem přesvědčena o faktu, že praxe je nejlepší učitel. Proto tento mimořádně zajímavý zážitek zajisté vytvořil trvalý otisk v myslích studentů a působil výchovně. Dalším pozitivním prvkem návštěvy věznice byla rovněž inspirace při volbě budoucího povolání zúčastněných mladých lidí. Někteří se mi skutečně svěřili, že by se rádi služební kynologii věnovali profesionálně s vědomím, že se jedná o řeholi.

Tímto bych jménem svým a jménem studentů chtěla velmi poděkovat panu řediteli věznice plk. Mgr. Pavlu Třasákovi za umožnění exkurze a dalším zaměstnancům, kteří se nám ve Věznici Oráčov věnovali, mnohokrát děkuji a všem přeji hodně štěstí a radosti v osobním i pracovním životě.

Ing. Helena Alexová

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.