Obálka

Můj vztah ke skautingu

Když se řekne skaut, spousta lidí si představí kluka se šátkem, který dokáže rozdělat oheň do tří sirek a uvázat jakýkoliv uzel. Skaut ale není jen o praktických dovednostech, hlavním posláním této organizace je děti vychovat.

Když jsem skoro před sedmi lety začal chodit do skauta, bral jsem to jako kroužek. Schůzky, které jsou vždy v nějaký den v týdnu v určitý čas, z toho kroužek tak trochu dělají. A vždycky, když jsme měli nějakou výpravu, jsem si říkal, že ti vedoucí asi nechápou, že máme o víkendech i jiné věci na práci, než jen stále jezdit někam do přírody. Postupem času jsem ale začínal chápat, že oddíl by měl v životě svého člena hrát o něco významnější roli.

Na první skautský tábor, na kterém jsem ale byl bohužel jen na týden, mám jen dobré vzpomínky. Až teď zpětně si uvědomuji, že právě ty maličkosti, jako když musíte za trest vydrhnout pekáč od smažených vdolků potom, co jste porušili zákaz vstupu do kuchyně, vás vychovávají. Během dalších let jsem se na celoročních schůzkách krom spousty zábavy, které jsem si užil, i něco naučil. Z táborů jsem se pak vždycky vracel plný zážitků a spousty příhod k vyprávění a jak mi řekla i sama mamka, byl jsem vždycky na nějakou dobu hodnější a samostatnější.

Potom, co ve skautu překročíte hranice věkových kategorií, vám nikdo nepopřeje hodně štěstí do života a nepošle vás pryč. V našem a spoustě dalších oddílů je naopak tradicí, že starší převezmou vedení schůzek a začnou pro ostatní připravovat program. Tak se před dvěma lety stalo i mně, kdy jsem společně se třemi dalšími kluky začal vést schůzky. Postupem času jsem se pak začal dozvídat, že schůzky nejsou jen pár náhodně vybraných her, které se všichni sejdeme si zahrát, ale že má program jasné cíle, kterých se snažíme dosáhnout a naplnit poslání.

Když se nad tím zamyslím celkově, docházím k závěru, že hlavní poslání skautu, tedy vychovat svoje členy, bylo v mém případě určitě dosaženo a že ani nevím, jak vděčný bych měl být za to, že jsem v něm vyrostl.

Filip Korf

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.