Obálka

Škola není „Vaše“ ani „Naše“

Chtěla bych zareagovat na některé články v tisku, které se mi zdají být velmi zavádějící. Ráda bych tedy tyto informace upřesnila. V současné době působím na MOA Rakovník jako zástupkyně ředitelky Radky Soukupové. Znám ji řadu let. Společně jsme se setkaly na SZEŠ v Rakovníku, kde jsme působily jako kolegyně. Učila zde převážně společenskovědní předměty, neboť jejími aprobacemi jsou ČJL, RUJ a DEJ. Ještě předtím, než začala učit, přijala zde místo asistentky ředitele. A právě díky tomu získala přehled o provozu a chodu školy (což je přínosné pro současnou pozici ředitelky, kde tyto cenné informace může využít). Ve školství pracovala 14 let.

Další pracovní zkušenosti získala při svém sedmiletém působení ve veřejné správě na různých pozicích (referentka a organizační pracovník zajišťující agendu výboru regionálního rozvoje, manažerka vzdělávání dospělých, řízení projektů apod). V současné době zastává funkci ředitelky školy na MOA Rakovník. Neustále se sebevzdělává (při zaměstnání vystudovala manažerské studium pro ředitele školy a MBA). Je tedy plně kvalifikovaná tuto práci vykonávat. Tolik na dokreslení jejího vzdělání. Vedle toho je zdravě ctižádostivá, systematická, konstruktivní, náročná k sobě i k ostatním, důsledná a zásadová. Ale zároveň je i vstřícná, spravedlivá a ochotná spolupracovat. Dodržuje pracovní morálku, na kterou byla zvyklá, a totéž očekává od svých podřízených. Její komunikace je tedy jasná a srozumitelná.

MOA Rakovník je státní škola. Jejím zřizovatelem je kraj a ten také rozhoduje o tom, koho pověří vedením. Není to tedy škola „Vaše“ ani „Naše“. Všichni, kteří zde učili, učí nebo učit budou, zůstanou stále jen zaměstnanci této školy. To je možná omyl těch, kteří se domnívají, že jim Radka Soukupová tuto školu „vzala“ a oni si jí teď chtějí vybojovat zpátky. Tedy pokud máte ambice vést tuto školu, pracujte na sobě, sebevzdělávejte se a buďte morální, abyste mohli být konkurenceschopní a tedy i úspěšní při dalších konkurzech. Manipulace se studenty, s jejich rodiči i s veřejností není ten správný způsob prosazování si svých osobních zájmů. Dovedla nás jen k destabilizaci situace ve škole. Pokud Vám na této škole opravdu záleží, jednejte otevřeně a korektně ve prospěch školy i studentů. Pak bude určitě vše v pořádku, situace se uklidní a škola bude moci konečně plnit svoji funkci jako doposud (tedy konkrétně do 9. 6. 2017, než začala celá tato nedůstojná a zbytečná mediální kampaň), tj. poskytovat i nadále kvalitní vzdělání.

Milena Hůlová, zástupkyně ředitelky MOA

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.