Obálka

Rakovničtí v Dietzenbachu

Ve dnech 19. až 21. května se uskutečnilo 31. partnerské setkání měst Rakovníka a Dietzenbachu. Tentokrát to bylo město Dietzenbach, které vítalo 65 rakovnických občanů, mezi kterými byl i pěvecký sbor Magistrae Raconenses a sportovci ze 3. základní školy. Rakovník reprezentovali zastupitel Jan Švácha a předsedkyně Spolku pro mezinárodní spolupráci Edita Čechová.

Po příjezdu nás přivítal na radnici místostarosta Dietzenbachu Dieter Lang společně s předsedkyní Spolku pro mezinárodní vztahy Yvonne Tech-Klühspies. Večer se uskutečnil společný koncert pěveckých sborů hostitelského města a Magistrae Raconenses. Vystoupení našeho sboru vyvolalo velké nadšení a hlasitý potlesk v sále. Na závěr pak oba sbory zazpívaly společně Evropskou hymnu.

Sobota patřila návštěvě nedaleko ležícího města Frankfurtu nad Mohanem, které je největším městem Hesenska. Velký dojem v nás zanechala návštěva kostela sv. Pavla, kde se v roce 1848 poprvé demokraticky volil německý parlament. Nezapomenutelným zážitkem byla také návštěva katedrály sv. Bartoloměje, místa korunovace císařů. Večer byla ve známé frankfurtské restauraci nedaleko Kaiserdomu uspořádána společná večeře. Po jídle došlo i na zpěv. Členky sboru Magistrae Raconanses zpívaly jednu píseň za druhou a naši němečtí hostitelé se k nim přidávali a všichni zpívali společně. A vůbec nevadilo, že jedni zpívali česky a druzí německy.

V neděli dopoledne jsem se prošli po Diet­zenbachu, někteří z nás navštívili zdejší vlastivědné muzeum Heimatmuseum. Zhruba hodinové prohlídky se ujal pan místostarosta Dieter Lang. Po obědě došlo na závěrečné proslovy zástupců obou měst a vzájemné předání dárků. Dobu před odjezdem ještě zpestřila svojí hrou na harmoniku a zpěvem Jenny Poláková, která zahrála společně s panem Heyerem, čestným starostou města Dietzenbachu.

Sportovci měli po celý víkend svůj vlastní program. Nejenže sehráli několik basketbalových zápasů s místními sportovci ze školy Heinricha Manna, ale společně s nimi také navštívili letiště ve Frankfurtu.

Příští setkání obou měst se uskuteční v Rakovníku 8. až 10. června 2018. Chtěla bych poděkovat městu Rakovník, které každý rok poskytuje na toto setkání finanční příspěvek a umožňuje tak vzájemné kontakty mezi občany obou partnerských měst. Edita Čechová,

předsedkyně SMS Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.