Obálka

Ad Obec s vlastníky komunikuje

V 15. čísle Raportu jsme otiskli článek předsedy stavebního výboru při OÚ Branov a zastupitele Karla Karnolda, v němž reaguje na výtky spolku Za společný Branov, že vedení obce nekomunikuje s vlastníky pozemků v souvislosti s výstavbou ČOV a příjezdové cesty. S Karnoldovými argumenty nesouhlasí opoziční zastupitel Karel Sklenička. Ve svém dopise píše, že se snaží oprostit od toho, že mezi zainteresované vlastníky patří i jeho rodiče…

„Rodiče se snaží vyřešit cestu s OÚ už přes 10 let. Reakce ze strany OU byly v podstatě nulové, a když už tak nějaké stanovisko právníka nebo „rozhodnutí z moci úřední“. Z mého pohledu je už zarážející, že dne 4. 11. 2008 OÚ Branov, jako silniční správní úřad (nejsem si jist zda tato pravomoc nepřísluší Křivoklátu), „vyhlásil“ jako veřejnou i spornou cestu k plánované ČOV. Ovšem výpis pozemků neodpovídá vyjetým kolejím, které jsou v současnosti používány jako cesta, a které mají být příjezdovou cestou k ČOV. Jak už jsem uváděl, nabídka na teoretické „darování“ části pozemků pod cestou ze strany mých rodičů zazněla už před několika lety. V lednu 2015 byla pak poslaná písemně a následně ještě několikrát. OÚ v této věci neudělal nic, a to ani přesto, že i na veřejných zasedáních několikrát zaznělo, že se svolá hromadná schůzka se všemi majiteli.

Z mého pohledu se mi jeví, že OÚ začal vyvíjet nějakou snahu, až když se zjistil problém s napojením SO4 od ČOV na současnou cestu resp. se stavebním povolením. Dne 28. 7. 2016 nařídil Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, místní šetření, na kterém opět OÚ doporučil zapojit se do jednání s majiteli a dořešit problém „smírem“. Když se konalo další šetření 22. 9. a pan Englický zjistil, že obec v této věci v podstatě nic neudělala (kromě toho prvního nekonkrétního návrhu, který byl zaslán pouze mým rodičům), tak se velmi podivil a dal OÚ jakési „ultimátum“, kdy požadoval do 31. 10. 2016 sdělit, zda obec bude v této věci něco konat nebo ne. Teprve pak OÚ poslal druhý návrh, který jakýmsi způsobem řešil i ostatní vlastníky.

Oba návrhy jsem se pokusil laicky trochu „rozebrat“ . S ohledem na katastrální mapu musím konstatovat: 1. návrh ze dne 12. 9. „nějaký způsobem“ řeší případnou část pozemku 390/4, kterou by chtěla obec odkoupit, ovšem chybí cena za případný odkup. Je zde zmiňován jen pozemek 390/4 a pozemek 431 přes který taktéž cesta vede, již ne. A nejzásadnější je asi to, že návrh není řešen komplexně, tzn. se všemi majiteli (aby pak byla cesta opravdu celá OÚ, popřípadě bylo vyřešeno dlouhodobým pronájmem apod., ale v celé délce cesty). Jiné řešení, podle mne, jako zastupitele, nemá cenu. Argument, že se momentálně „ozývají“ jen moji rodiče a všichni ostatní tedy „souhlasí“, je zcestný (navíc se marně snažím vysvětlit ostatním zastupitelům, že majitelé mohou pozemky také prodat, a pokud to nebude ošetřené, může problém nastat znovu).

Za 2.: návrh sice již nějakým způsobem komunikuje s ostatními majiteli, ale opět jsou zde chyby. Kdy nebylo oznámení posláno všem majitelům (např pozemek 423/1). Pak je, myslím, troufalost, když pan Karnold tvrdí, že se ostatní vlastnící nevyjádřili (pokud nic nedostali, tak je to logické).

Jinak k ostatnímu dění ohledně ČOV musím souhlasit, že k jistému posunu přeci jen došlo a OÚ se konečně odhodlal a začal se spolkem jednat. Již proběhla plánovaná schůzka obou stran dne 4. 4. 2017. Spolek přednesl své postřehy a bylo domluveno, že pan Štěrba, který projekt koordinuje, vše prověří a následně proběhne druhé jednání. Pak se zhodnotí a proberou možnosti. Rozhodně bych si nedovolil ale tvrdit bez znalosti výsledku schůzky, že se ČOV začne v brzké době stavět.

Ing. Karel Sklenička, zastupitel obce Branov

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.