Obálka

Otevřený dopis vedení VZP

Vážené vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podělím se s vámi o svojí osobní zkušenost a přiblížím vám obyčejný příběh mojí téměř 70 leté maminky. Vycházím z toho, že zdravotní pojišťovny „jsou tady pro pacienty“ a předem se omlouvám, pokud se mýlím.

Maminka se ocitla s plicní embolií a následným průduškovým infektem na JIP interního oddělení v Rakovníku a poté Následné péče. Jednoduše – potřebuje po propuštění z nemocnice okamžitou registraci u plicního lékaře, který jediný je oprávněn předepisovat medikaci. Nemusím jistě zdůrazňovat, že se ocitla v ohrožení života.

Zjistily jsme s mojí sestrou, že plicní lékař v Rakovníku již více než rok neexistuje! Také skutečnost, že spádová oblast Kladno je přeplněná, nejbližší motolská nemocnice také. Ani ve Slaném jsme neuspěly – mají plný stav. Samozřejmě, že kladenské nemocnici pacienta ošetří, ti si však „musí“ počkat i několik hodin bez objednání, personál „musí“ zůstávat i několik hodin práce přesčas. Systémové řešení tedy existuje. Z lidského hlediska je však (podle mého názoru) tato situace nedůstojná.

Chápu, že svým nekonáním přenášíte zodpovědnost na rodinné příslušníky. Ti však „musí“ být v první řadě mobilní, aby mohli seniora naložit a odvézt ke specialistovi, a to za situace, kdy řeší zároveň soběstačnost pacienta a mnoho dalších formálních, lékařských i každodenních lidských situací po bezprostředním propuštění z nemocnice. Ne každý důchodce má navíc děti! Ne všechny děti žijí a pracují poblíž bydliště rodičů, pracovní trh se dávno změnil. Pokud tedy taková dcera nebo syn vůbec existuje, „musí“ čerpat v tomto konkrétním případě den dovolené, protože nesdílí s rodiči společnou domácnost. Přitom čerpání dovolené určuje dle ZP zaměstnavatel a navíc má sloužit k regeneraci sil a odpočinku! Jde tedy o začarovaný kruh, a kdo podobnou situaci neprožil, zřejmě mým slovům dostatečně neporozumí. Zdůrazňuji, že při opakovaném doprovázení maminky k plicnímu lékaři jde v součtu o více dní čerpání dovolené v roce. Jiný zákonný způsob – jak doprovodit seniora k plicnímu lékaři výše zmíněným způsobem, v Rakovníku údajně již zhruba rok neexistuje!

Plicní lékař není zároveň jediným specialistou, kterého člověk v důchodovém věku potřebuje. Rodiče celý život poctivě pracovali a nedivím se jim, že nerozumí dnešnímu světu. Nechápou, jak je možné, že nikdo nenese zodpovědnost za tento stav. Omluvte je, prosím, jsou již staří a uvažují pouze „selským rozumem“. Oni si pořád ještě naivně myslí, že zdraví a život člověka je v civilizované společnosti nejvyšší hodnotou! Moc se vám za jejich názor omlouvám.

Přeji vám upřímně hodně zdraví a vašim rodičům (zejména – pokud by náhodou bydleli v Rakovníku), aby se nedostali do života ohrožující situace, kdy by snad potřebovali akutně péči plicního lékaře. To bych jim z celého srdce nepřála a věřte, že vím, o čem mluvím!

Protože mě vychovali právě moji rodiče, budu alespoň doufat, že můj dopis přispěje k dobré věci. Tedy k případným vašim novým rozhodnutím, která by alespoň do budoucna pomohla dalším plicním pacientům v Rakovníku. Ti současní, si bohužel, musí poradit sami.

Irena Hrčková, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.