Obálka

Varovné signály

Ve čtvrtek 23. února, krátce před 10 hodinou, se v celém Středočeském kraji a hlavním městě Praze rozezněly sirény jednotného systému varování a vyrozumění. Jednalo se o pietní akt k uctění památky zesnulého hasiče pplk. Jana Odermatta, který tragicky zemřel při výkonu služby.

I přes to, že Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vydalo tiskovou zprávu již v úterý, vyvolaly sirény v nezvyklý čas mezi obyvateli určitý neklid. Zbytečné obavy a nejistotu lze uvést na pravou míru vysvětlením, jak funguje na našem území jednotný systém varování a vyrozumění. V České republice byl od 1. 11. 2001 zaveden pouze jeden varovný signál, a to „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí – živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický útok). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu. Signál „Všeobecná výstraha“ je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, a to až třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Tento signál je z pravidla doplněn i verbální informací, o jaké ohrožení se jedná.

Dalším signálem, který můžeme slyšet, je tzv. „POŽÁRNÍ POPLACH“, sloužící ke svolání členů jednotky požární ochrany. Jde o 60 sekund dlouhý, jedenkrát přerušený tón, který napodobuje zvuk hasičské trubky „Hó-ří, hó-ří“. V současné době je tento zvyk plně nahrazován svolávacím systémem pomocí mobilních telefonů.

Posledním a pro nás nejznámějším signálem je tzv. „ZKOUŠKA SIRÉN“, který slýcháme zpravidla každou první středu v měsíci. Jedná se o 140 sekund dlouhý, stálý signál. Trvá stejně dlouho jako „Všeobecná výstraha“, ale nekolísá. Jak již napovídá název, tento signál je určen k ověření funkčnosti sirén. Opět může být signál doplněn o verbální informaci – „Zkouška sirén, zkouška sirén…“

Bc. Zuzana Strouhalová,

Okresní odborná rada prevence Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.