Obálka

Ad Lužná má nový znak

Dočetli jsme se, že obec Lužná změnila svůj znak a ten starý zmizel v propadlišti dějin. Přestože se s tím původním většina obyvatel nesžila, domnívám se, že existuje i skupina zdejších lidí, kterým sympatický byl a jeho zánik je jim líto. Jde o železničáře! Nechceme posuzovat rozdíl přístupu archiváře a heraldika k volbě použité symboliky, a každý z nich měl asi svůj důvod, proč byl pro starý znak použit symbol připomínající spíše předminulé století, a nový znak odkazuje na dobu ještě o několik století starší!

Ovšem symbol železničářské profese na obecním znaku byl věcí dost výjimečnou, a proto k němu měli zástupci tohoto „řemesla“, bez ohledu na postoj k „psím hlavám“, celkově kladný vztah. Železnici totiž vděčí místní část Lužná – nádraží za svůj vznik. Její rozvoj byl jednoznačně spjatý s fungováním železničního uzlu, který se zrodil na rozhraní katastrů obcí Lužná a Lišany zahájením provozu na trati Stochov – Chomutov s odbočkou do Rakovníka v roce 1871. Že jde již o novodobou zástavbu, je dobře patrné z leteckých snímků, kde jsou vidět jednotlivé ulice přímé a kříží se kolmo na sebe, kdežto v historické dolní Lužné je zástavba nepravidelná, ovlivněná mnohaletým neusměrňovaným vývojem osídlení.

Pokud má dále heraldik výhradu k barvě kola, tak tento nedostatek byl pro železničáře určitě nepodstatný, protože se s „krovkami“ denně setkávali třeba od barvy zlaté na stejnokrojích až po všechny ostatní barvy na ornamentální výzdobě různých staničních nebo provozních budov a areálů. Černá barva však na bývalém znaku připomínala železničářům především barvu uhlí! Jeho těžba v okolí Lužné přeci také nebyla v minulosti ničím neobvyklým a do dějin místního regionu to určitě patří. No a souvislost uhlí a železnice je třeba pro nás v muzeu vztahem naprosto zásadním. Myslím, že na závěr je vhodné novému znaku popřát, aby aspoň ve stejném množství luženských obyvatel vyvolával tak kladné pocity, jako vzbuzoval ten starý u „nádražáků“!

Za Železniční muzeum ČD

Ing. František Kaplan, Lužná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.