Obálka

Pokorně a s úsměvem

Děkuji všem, kteří vyznávají stejné hodnoty, jako je lidskost, slušnost a ochota pomáhat druhým. Můj rukopis je jasný a čitelný, je prodchnut láskou k lidem, směsí humoru a respektu k jedinečnosti člověka. Národní cena Pečovatelka roku 2016, udělená komisí odborníků na základě mé celoživotní práce v sociálních službách, svědčí o jisté a zřetelně viditelné stopě. Vystudovala jsem FTVS UK Praha, obor speciální výchova zdravotně postižených v roce 1996. V sociálních službách pracuji 20 let, z toho 10 let a 9 měsíců jsem působila v DSP Kralovice. V dnešní době však již není vhodné vyčkávat dvacet let na jednom místě na hodinky za věrnost, ale naopak trend doby přeje lidem, kteří jsou schopni vystoupit se své komfortní zóny a získávat nové zkušenosti. Současný zaměstnavatel pak samozřejmě preferuje zaměstnance, kteří si prošli více pracovišti na různých pozicích. Zaměstnání jsem změnila pouze třikrát a moje pozice vyžadovaly nejen teorii, odbornost, ale i vřelou ochotu, vstřícnost a respekt. Pro úplnost dodám, že jsem nikdy nepracovala v Domově pro seniory Kolešovice, jak bylo 3. 1. napsáno v Raportu panem Knoblochem a paní Brožovou v článku „Jak to vidíme my“. Berte, prosím, toto mé zamyšlení, jako reakci na tento článek.

DS Chodov je teprve mým čtvrtým zaměstnavatelem, kde jsem mj. po roce a půl s největším počtem hlasů od klientů získala ocenění Srdce na dlani. Velmi si této důvěry vážím. Nejcennější, co může ze sebe pečovatel, vedle odbornosti, každý den darovat, jsou laskavá slova a ochota aktivně naslouchat. V tom je naše práce krásná, že není stereotypní a setkává se člověk s člověkem, nikoliv klient se zaměstnancem.

Jsem optimistka, žena činu, nebojím se výzev, přijímám kritiku a ráda se učím. Absolvovala jsem kurzy validace, bazální stimulace, komunikace s člověkem s demencí a další. Nyní si dokončuji půlroční kurz „Edukace a trénink konzultantů – odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky“. Až přijde čas, vrátím se na severní Plzeňsko a budu v terénu pomáhat potřebným lidem ve svém okolí. Zejména těm, kteří se dostanou do svízelné životní situace nemocí rodinného příslušníka. Na základě tříměsíčního kurzu pořádaného MPSV jsem také v seznamu průvodců dobrou praxí v problematice práce s klientem s rizikových chováním. Také jsem zakládající členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. I díky tomu spolupracuji na výzkumném projektu s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (Fakulta humanitních studií UK).

Vzdělávání jde ruku v ruce s ověřováním teorie v praxi. Žádná metoda není samospásná. S ohledem na jedinečnost člověka je žádoucí kombinovat více přístupů. Po letech práce se pak do každé metodiky nutně promítá osobnost pracovníka, jinak by se jednalo o stereotypně aplikovaný, v podstatě neživotný kus teorie.

Například zmiňovaný koncept SET, jakkoliv jej nezpochybňuji, je pouze jednou z metodik práce s lidmi se syndromem demence. V době mého působení v DS Nové Strašecí jsem nebyla aktivní členkou žádné vzdělávací agentury, žádné prvky z výše jmenovaného konceptu jsem neškolila. Pevně věřím, že se nařčení mé osoby v této oblasti objevilo v článku ze dne 3. 1. 2017 jen náhodou a omylem. V opačném případě jde o prokazatelně lživé nařčení, o poškozování mého dobrého jména. Pokud bych přece jen měla zvolit mezi metodami, tak preferuji strategii České alzheimerovské společnosti P – PA – IA ( P – podpora, poradenství, pomoc, PA – programové aktivity, IA – individuální asistence), jejímž garantem je i celosvětově uznávaná odbornice Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Za svůj počátek a základní lidské hodnoty vděčíme rodičům. Za svůj život pak nejen sobě, ale všem, které jsme na cestě potkali, ať v dobrém či naopak. A za to, jak prožijeme stáří a smrt pak těm, kteří mají srdce otevřené dokořán a dobré ruce. Jsem upřímně ráda, že vědomě patřím mezi ty, kteří naslouchají, provázejí, rozdávají úsměv i útěchu.

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová, Kožlany

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.