Obálka

Jak to vidí rodinný příslušník

Na konci loňského roku vyšel v Raportu článek „Odešla, protože byla nepřiměřeně veselá“. Byl o držitelce celorepublikového ocenění Nejlepší pracovnice v sociálních službách za rok 2016 (jakési Thalie či Českého lva v tomto oboru), paní Jaroslavě Slivoňové, která nedávno pracovala i v Domově seniorů Nové Strašecí. Dne 3. ledna 2017 se jako reakce objevil článek „Jak to vidíme my“ podepsaný panem Knoblochem a paní Brožovou, vedoucími pracovníky DS Nové Strašecí. Moje Alzheimerovou chorobou postižená maminka je klientkou tohoto zařízení již od zahájení provozu – původně Alzheimercentra – nyní Domova Pohoda v roce 2012, mohu tedy svůj názor opřít o dlouhodobé zkušenosti a poznatky.

Měl jsem příležitost takřka dva roky několikrát týdně vidět na vlastní oči práci paní Slivoňové s klienty. Při vší velké úctě k jejím několika nástupcům – jedním z nich byla i pod článkem podepsaná paní Hana Brožová – konstatuji, že odborných kvalit, znalostí a úrovně práce s klienty, jakou jsem viděl u paní Slivoňové, nedosáhl ani jeden z nich. Tím v žádném případě neříkám, že by byli špatní. Ale i v profesionálním hokejovém týmu bývá mnoho dobrých hráčů, Jágr je však jenom jeden… A takového „Jágra“ si dobré vedení klubu váží. Proč? Kolektiv, ve kterém on působí, totiž disponuje obrovskou výhodou, protože méně zkušeným kolegům předává na stříbrném podnose spoustu cenných rad a poznatků, ke kterým by se sami – pokud vůbec – propracovali až za řadu let. Nezištně je učí. A oni mohou vše okamžitě zúročit ve prospěch svého klubu, tedy zaměstnavatele. Proto mě způsob, jakým reagovali pan Knobloch a paní Brožová, překvapil. Snad jde jen o jejich názor a nikdo jiný podpis, doufám, nepřipojil. Mají ale pravdu v tom, že u nás se úspěch neodpouští – to z jejich článku přímo vyzařuje. Místo gratulace k ocenění, třeba s dovětkem, že se s některými názory paní Slivoňové neztotožňují – přišlo plivnutí založené na spekulacích. A tím si vedení tohoto zařízení dělá špatnou vizitku. Mohl bych psát o některých svých poznatcích, a to bez spekulací, které by ukázaly, že ani v tomto zařízení není vše dokonalé. Naštěstí mohu konstatovat, že zejména díky kvalitní práci skvělých pracovnic i pracovníků přímé péče, včetně řady těch, kteří v nedávné době odešli, vnímám toto zařízení stále jako dobré. Takže co říci závěrem? Nejen DS v Novém Strašecí přeji, aby v sociálních službách pracovalo co nejvíce „nepřiměřeně veselých“ skvělých odborníků.

Václav Chaloupka, Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.