Obálka

Poděkování spolku

Tradice je krásná věc. A když je součástí tradice pomoc těm nejvíce potřebným, je to nejen krásné, ale i záslužné a velmi lidské. A právě takovou tradicí je v Rakovníku Adventní bazárek pořádaný spolkem Advent 2008. Bazárek je o tradici nezapomenutelných předvánočních setkáních, radosti, naplnění myšlenky společných setkání v adventní době. Ale je také o penězích věnovaných těm, kteří je nejvíce potřebují. A letos se jich vybralo opravdu hodně. Část z nich, 40 000 korun, byla věnována na volnočasové aktivity, kulturní a společenské akce klientů Domova seniorů Nové Strašecí. S velkým nadšením a elánem a díky ohromné pomoci dalších přátel a sponzorů jej pořádali Olga Truhlářová a Adéla Hauptmannová (pedagožky ZUŠ Rakovník). Těmto dvěma, a samozřejmě všem, kteří se akce zúčastnili jako vystupující, tedy žákům i učitelům ZUŠ Rakovník, klientům Ráčku i kapele Brass Band Rakovník, patří naše velké a srdečné poděkování.

Za Domov seniorů Nové Strašecí PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA, ředitelka

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.