Obálka

Škola má novou střechu

V listopadu letošního roku se SOU Nové Strašecí po mnohaletém úsilí dočkala zateplení a hydroizolace střech školy, jídelny a kuchyně. Přestože není zvnějšku tato oprava vidět, nejednalo se o jednoduchou záležitost. Rekonstruovala se totiž plocha 2500 m2. Po přípravě projektu a dalších podmínek ze strany školy následovalo výběrové řízení ve spolupráci se zřizovatelem – Středočeským krajem. Opravu za vysoutěženou cenu provedla firma Abisko, s.r.o. od června do listopadu.

S opravenou střechou tak našemu učilišti odpadl jeden z palčivých problémů a můžeme se soustředit na řešení dalších. Péče o dobrý technický stav budov nám totiž umožňuje věnovat se hlavnímu cíli – přípravě budoucích automechaniků, opravářů zemědělských strojů i zahradnic včetně podpory jejich dalších kvalifikací, jako jsou třeba svářečské a řidičské průkazy zdarma.

Ing. Bc. Jan Nechutný,

ředitel SOU Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.