Obálka

Ještě pohled na Čermákovy sady

Vážení Rakovničané. Vzhledem k tomu, že jsme jako členové spolku pro okrašlování a ochranu domoviny nebyli oficiálně předem seznámeni s budoucími zásahy v Čermákových sadech, reaguji bohužel opožděně. Dovolím si připomenout, co jistě víte, že rakovnický park byl založen na začátku 20. století starostou města Josefem Čermákem,členem okrašlovacího spolku. Na projektování parku se podílel známý architekt Kumpán, který uplatnil tehdejší směr pocházející z Anglie, přírodní krajinářský sloh. Hlavní zásadou krajinářského slohu, tzn. anglických parků, bylo dokonalé využití přírodních krás. Zdůrazňoval nepravidelnost terénu, jehož účinek zvyšoval výsadbami. Trávníkové plochy vyvažovaly porosty dřevin, které členily a modelovaly prostor. Byla využívána voda, která se rozváděla v podobě vodních toků, zakládala se jezírka a rybníky. Hranice parků byly mistrně maskovány. Ukázkou úžasných přírodně krajinářských parků je např. Zámecký park v Průhonicích, nebo V. Skalníkem navržený základní koncept parků v Mariánských Lázních. Projekt Čermákových sadů tedy odpovídal uvedenému stylu. Proto nevidím přidanou hodnotu v torzu dřevěného mostu nad cestou do svahu k železobetonové lávce přes Rakovnický potok a už vůbec ne v oplechovaných jehlanech, které do stylu tohoto parku nepatří a navíc jsou umístěny vedle busty Bedřicha Smetany, která je na tomto místě od roku 1924 a v blízkosti cenné secesní stavby sokolovny. A ještě-proč vydlážděné parkové cesty? V parkové části pod kostelem jsou přece pěkné štěrkové. Dlažba by měla logiku ve středu Husova náměstí. Do parku se chodíme potěšit, uklidnit, vnímat krásu přírody, ale nechceme být šokováni.

Mgr. Alena Šteigerová, členka

okrašlovacího spolku, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.