Obálka

Branný den na ISŠ Jesenice

Kdybyste ve čtvrtek 3. listopadu zavítali na Integrovanou střední školu v Jesenici, byli byste asi překvapeni. Kupodivu zde v přízemí nevoněly zákusky, tak jak bývá v tento den tradiční, ale na chodbách bylo ráno možno zahlédnout žáky, učitele i mistry odborného výcviku v téměř bojové ústroji. Konal se totiž 2. ročník branného dne.

Program byl rozdělen do dvou částí. V té dopolední se uskutečnil branný závod tříčlenných družstev a v odpoledním bloku beseda s příslušníky Armády České republiky.

Na trať branného závodu vyběhlo deset dívčích a pět chlapeckých družstev. Délka tratě byla necelé tři kilometry a vedla přírodou v okolí Jesenice přes orientační body – hráze rybníků Horní a Dolní Fikač a Račí hrad. Na trati družstva plnila úkoly na čtyřech stanovištích. Střelbu ze vzduchovky, hod granátem na cíl, vyhledání zraněné osoby v terénu a její doprava k poskytnutí zdravotnické pomoci a překonání přírodní překážky s pomocí lanového traverzu. Za každý nesplněný úkol či nezasažený cíl byly družstvům připočítány trestné minuty.

V kategorii dívek zvítězilo družstvo ve složení Lucie Churanová, Elisa Danielová a Lenka Danielová a v kategorii chlapců družstvo, které tvořili David Kříž, Michal Elznic a Lukáš Sodomka.

Odpoledne se v areálu internátu ISŠ Jesenice konala beseda s příslušníky armády – Rekrutačního střediska Praha – Střední Čechy, při které se žáci dozvěděli mnoho zajímavých skutečností o možnostech uplatnění v útvarech Armády ČR, a to v návaznosti na ukončení studia získáním výučního listu či maturitní zkouškou. Příslušníci armády rozdali žákům mnoho informačních materiálů i několik drobných dárků. Druhý ročník branného dne se zdařil a většina všech zúčastněných se již těší na příští 3. ročník.

René Černý, ISŠ Jesenice

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.