Obálka

Ad Zdraží se poplatky za plakáty?

Rozhodnutí městské rady v Rakovníku o výpovědi smlouvy na plakátovací plochy s firmou Rengl nás v Železničním muzeu Českých drah v Lužné nijak nepotěšilo. Služeb této firmy jsme k naší spokojenosti využívali každoročně během otvírací sezony muzea 7 až 8 krát po celou dobu platnosti stávající smlouvy. To, že firma má celostátní působnost, je pro nás tou nejpodstatnější výhodou. Můžeme totiž nechat vylepit naše plakáty i ve vzdálenějších městech podle toho, odkud nebo kam vyjíždějí naše nostalgické vlaky. Pokud bude případný nový provozovatel plakátovacích ploch mít jen místní působnost, bude to pro nás velkou komplikací. A očekávat, že by změna nájemce za těchto podmínek vedla ke snížení ceny za tuto službu, považujeme za zcela iluzorní a bylo by to opravdu velkým překvapením. Každý se může přesvědčit, že již současné využití ploch není právě závratné a pokud se cena dále zvýší, bude využití ještě menší. Již podle zveřejněné reakce bývalého provozovatele této služby pana Štěpánka nelze očekávat velký nával zájemců o novou smlouvu. Dá se taky předpokládat, že pokud nebude nájemcem firma Rengl, tak zruší v Rakovníku svoje kontaktní místo. Budeme-li tedy chtít i nadále využívat jejích služeb, vyplyne z toho pro nás nutnost vozit plakáty na jiné kontaktní místo, patrně do Kladna. Město tedy vydělá, ale pro nás se náklady na propagaci nezanedbatelně zvýší.

Za Železniční muzeum ČD Ing. František Kaplan

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.