Obálka

Babičky v mateřské školce

„Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít,“ napsal kdysi neznámý autor. V životě jsem měla to štěstí, že jsem mohla v profesním životě potkat jak lidi v domově seniorů, tak děti, se kterými nyní pracuji. Skloubit tyto dva úseky života se mi podařilo nyní v MŠ Oráčov. S nádechem padajícího listí a sluníčkem v zádech jsme se těšili 5. října 2016 na netradiční návštěvu v naší mateřské škole.

Přijelo za námi sedm babiček z Domova sociální péče v Kralovicích. Měli jsme pro ně připravené vystoupení s lidovými písničkami, básničkami a tanečkem na zahradě naší školy. Příjemným překvapením pro nás bylo, že i ony nás potěšily vlastním vystoupením. Jeden tanec zatančily samy a druhý jsme tancovali s nimi.

Poté nás větřík s deštěm přenesl do naší jídelny, kde jsme babičky pohostili dobrým kafíčkem. Za odměnu nám byla přečtena krásná pohádka od nejstarší účastnice paní Sládkové. Děti namalovaly obrázky, které návštěvě předaly. Babičky daly dětem krásného ježečka, kterého samy vyrobily. Naše netradiční návštěva se nám moc líbila, a tak se těšíme na jaro, kdy je u nás opět přivítáme.

Lenka Pecková,

DiS., učitelka MŠ Oráčov

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.