Obálka

Foto

 

Setkání příslušníků tankového pluku

V sobotu 8. října proběhlo v pořadí již patnácté setkání příslušníků Klubu veteránů bývalého Kyjevského-Bělocerkevského 2. tankového pluku někdejší 1. tankové divize Slaný. Setkání, kterého se zúčastnilo 42 bývalých tankistů a hostů z celé České republiky, proběhlo tentokrát v prostorách Tradičního pivovaru Rakovník.

Setkání zahájil předseda klubu mjr. v. v. Rostislav Konečný. Účastníci setkání se symbolickou minutou ticha rozloučili se svými zemřelými kamarády, probrali činnost klubu za uplynulé období a rovněž tak byli seznámeni se situací ve znovuotevřených kasárnách. Ve druhé části setkání absolvovali prohlídku provozu pivovaru a ukázku využití vozidla Škoda Fantom Policie ČR dopravního inspektorátu Rakovník při prevenci dopravních nehod. Výklad a praktickou ukázku předvedl pprap. Pavel Novotný z DI PČR Rakovník.

Po obědě v restauraci U Černého orla už následovala jen přátelská diskuze, ve které se všichni jednomyslně usnesli, že další setkání se vzhledem k pokročilému věku zúčastněných a stále se snižujícímu počtu „tankistů-veteránů“ budou konat již pravidelně každý rok.

Předsednictvo klubu děkuje MěÚ Rakovník za vynaložené úsilí k návratu vojenské posádky do Rakovníka, vedení rakovnického pivovaru za umožnění setkání v jeho prostorách a kolektivu restaurace U Černého orla za velice příjemné prostředí a vzornou obsluhu.

mjr. v. v. Rostislav Konečný, předseda Klubu veteránů bývalého 2. tp.

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.