Obálka

Rakovnicko o.p.s. je asi bohatá

Po uveřejnění rozhovoru se současným ředitelem Rakovnicko o.p.s. Ing. Polákem musím zareagovat na některého jeho výroky.

Verdikt na vrácení dotace ve výši 900 000 Kč poskytnuté na projekt „Po cestách a hradech doby Karla IV.“ vyřkla Přezkumná komise již začátkem prosince 2015 se zdůvodněním, že nikdy nebyla zbudována alchymistická dílna, a tudíž ani nemohla být zpřístupněna veřejnosti. Dá se tedy předpokládat, že zdůvodnění výsledku sporného řízení bude stejné. Za další klíčovou skutečnost, která v tomto projektu sehrála významnou roli, považuji vypovězení nájemní smlouvy na prostory hradu Křivoklát čp. 133, jakožto místa realizace projektu vázané pětiletou udržitelností ze strany Rakovnicko o.p.s. Ta si musela být plně vědoma následků, které pro ní budou vyvozeny. Role, kterou v tomto projektu sehrála média, je diskutabilní. Bylo odvysíláno několik reportáží a je na každém občanovi, aby si udělal vlastní obrázek. Ovšem to, že výstava v prostorách hradu nebyla a být měla, pak se narychlo instalovala, pak zase demontovala… to hovoří za vše.

Obecně prospěšná společnost Rakovnicko bude vracet nemalou sumu a výrok, „že ji to nepoloží,“ mně připadá výsměchem všem slušným podnikatelům, živnostníkům či neziskovým organizacím, kteří musí tvrdě pracovat, aby v současné legislativní mašinérii přežili, a ty by určitě 900 tisíc za pochybení položilo.

Dalším zmiňovaným projektem je „Řeky se mění“. V současné době stále probíhá kontrolní šetření ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Případem se zabývala i Policie ČR, ale odložila ho, aniž by čekala na výsledky kontroly SZIF.

Dalším tématem byly náklady na udržení chodu kanceláře MAS a zpracování strategie. Na zpracování strategie byla v roce 2014 poskytnuta dotace přes 700 tisíc Kč, v roce 2015 v dotačních prostředcích Rakovnicko o.p.s. obdržela přes 1 milion Kč (provozní dotace od SZIF, dotace od Středočeského kraje a projekt „Evaluace a monitoring“ od SZIF).

Na závěr musím říci, že peníze, které v minulém programovém období přes MAS do regionu přišly, umožnily zrealizovat obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím řadu přínosných projektů a byla by škoda, aby tomu tak nebylo nadále. Ale asi by bylo třeba něco změnit!

Marie Turečková, bývalá zaměstnankyně Rakovnicko o. p. s.

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.