Obálka

Loutkáři blahopřejí

Vážení čtenáři, v těchto dnech se významného životního jubilea dožívá dlouholetý člen Loutkářského spolku Před Branou Rakovník, držitel Zlatého odznaku J. K. Tyla, pan Jan Pém. Pan Pém věnoval práci pro náš spolek neskutečné množství času, sil a energie. Je obdivuhodné, že i dnes pracuje pro spolek se stejnou vervou, jako kdykoliv před tím. Těžko se dá slovy vypsat, jak si jeho práce vážíme a jak je pro spolek nezbytná, ale také neocenitelná.

Ale nejen to. Je skvělý kamarád, kolega a přítel. A to je v dnešní době vzácnost, které si všichni upřímně vážíme. Je štěstím pro nás všechny s Honzou spolupracovat a radovat se z úspěchů naší činnosti.

Pan Pém loutkařině zasvětil celý život. Nejen jako herec, ale i jako člen vedení spolku a jako člen a později předseda Rady SAL při SČDO. To vše na úkor svého volného času, i své rodiny. Je velkým štěstím, že nalézá doma pro svoji činnost pochopení. Bez rodinného zázemí by jen těžko stíhal vše, co stíhá. A že toho je!

Těšíme se na každé setkání s ním. Jeho nezdolná energie je nakažlivá a jeho dobrá nálada potěší každého, kdo se s ním setká.

Loutkářský spolek přeje svému Honzovi ze srdce pevné zdraví, štěstí, moře energie, klid, pohodu a stálou chuť něco kutit, vymýšlet a realizovat.

Za Loutkářský spolek Před Branou Rakovník

Ing. Tomáš Kapsa, principál

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.