Obálka

Ad Prodej ubytovny Sauna

Petr Němeček na mne opět vyloučil směs špíny, lží a pomluv. Svůj příspěvek k uvažovanému prodeji ubytovny Sauna jsem psal v obecné rovině. Petr Němeček na to reagoval výpady proti mé osobě. Asi jsem mu rozšlápl bábovičku. Cítím se dotčený tím, že mne pasoval na devastátora sportoviště v centru města. Moje devastační činnost spočívala například v tom, že jsem jel do Prahy na krajský úřad, kde jsem měl sjednanou schůzku a výsledkem jednání bylo získání částky téměř 1 500 tisíc Kč na zahájení rekonstrukčních prací (výměna velkých kovových oken v patře sokolovny). Dále se podařilo ve spolupráci s paní Míkovou zajistit dotaci na rekonstrukci oválu a kurtu ve venkovním areálu u sokolovny a další dotaci na výměnu části oken v přízemí sokolovny, výměnu dveří hlavního vchodu do sokolovny a bočních dveří od venkovního areálu. Všechny tyto rekonstrukční práce byly provedeny v součinnosti s tehdejším vedením města a jeho stavebním odborem. Toto vše jsme dělali pro zvýšení komfortu oddílů a klubů TJ Lokomotiva používajících prostory sokolovny, dále pro TJ Sokol Rakovník a pro školy, které využívají sokolovnu a venkovní areál pro výuku, i pro širokou veřejnost. Tak takto jsem ve funkci předsedy TJ Lokomotiva Rakovník devastoval sportovní zařízení.

Dále bych se chtěl zmínit o ubytovně Sauna. V době mého nástupu do funkce předsedy TJ byl v ubytovně nájemce, který neplatil nájem. Dostal výpověď a byla podána žaloba. Po několika nabídkách a jednáních, která z různých důvodů nevyšla, dostal VV TJ konkrétní nabídku od pana Knora, která byla VV TJ akceptována, při hlasování většinově schválena (proti byl jeden člen VV a zástupce volejbalu to nebyl). Nebylo to ideální řešení, ale příjem z tohoto zařízení byl pro TJ zásadní. Nějaké problémy nastaly, byly vyřešeny, volejbal používal šatny v ubytovně bez omezení.

Ještě bych se chtěl zmínit o údajně nevýhodném nájmu sklepních prostor, který jsem měl podepsat. Tento nájem byl stanoven VV dávno před tím, než jsem byl zvolen do funkce předsedy TJ. V souladu se stanovami TJ jsem podepsal prodloužení tohoto nájmu v zájmu TJ, aby z těchto prostor byl alespoň nějaký příjem.

Věřím, že z toho, co jsem zde uvedl, plyne, že funkce předsedy TJ nemá nic společného s absolutismem a že veškerá rozhodnutí jsou kolektivním dílem VV TJ, což je zřejmě pro Petra Němečka španělská vesnice. Doporučil bych mu, aby si zástupcem svého oddílu ve VV nechal vysvětlit mechanismy rozhodování ve VV. A udivuje mě jeho neznalost v těchto záležitostech vzhledem k tomu, že jeho velmi blízký rodinný příslušník byl před několika lety předsedou TJ.

Již jen malou zmínku. V reakci Petra Němečka nerozumím sousloví „znovu nezvolen“. Kandidoval jsem dvakrát. Jednou jsem byl zvolen, jednou jsem zvolen nebyl.

František Dobrý, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.