Obálka

Na návštěvě v Mohuči

Delegace pracovníků Domova seniorů Nové Strašecí a Domova Slaný navštívila po roce Domov St. Bilhildis v Mohuči v partnerském regionu Středočeského kraje Porýní-Falcko. Oba jmenované domovy jsou příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje se zaměřením nejen na péči o seniory, ale i o nemocné s různými formami ztráty paměti. Delegaci doprovázel starosta města Nové Strašecí Karel Filip.

Cílem cesty byla výměna informací, teoretických a praktických zkušeností v oblasti péče o nemocné demencí, nové poznatky a praxe v realizovaném konceptu SET – sebeudržovací terapie, kterou Domov seniorů Nové Strašecí ve své péči o tyto klienty praktikuje od roku 2012. Součástí náv­štěvy bylo „české odpoledne“, které bylo věnováno klientům Domova St. Bilhildis i jeho zaměstnancům. Zároveň byla připravena výstava fotografií a doprovodných materiálů k přiblížení života našich seniorů i lidí se ztrátou paměti a také přírodních a historických krás Středočeského kraje. České odpoledne připravilo německým klientům „české koláčky“ a „škvarkové placky“, které upekly spolu se seniorkami obou domovů aktivizační pracovnice. Asi nejpříjemnějším okamžikem pro klienty Domova St. Bilhildis bylo vystoupení pěveckého a tanečního souboru sestaveného ze zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí (Miluše Jůnová, Bohumil Knobloch, Hana Brožová, Marcela Semerádová, Jitka Šimková) a Domova Slaný (Magdalena Cavicchioli, Libuše Kocourková, Jindřich Hnilička), kteří ve staročeských krojích zatančili polku, valčík, mazurku a čardáš a zazpívali kromě českých národních písní i Vejvodovu píseň Škoda lásky – Rosamunde, a z repertoáru Karla Gotta písničku Babička – Babicka a Včelka Mája – Biene Mája. Úžasné bylo jejich podání v češtině i němčině. Všech pěveckých i tanečních aktivit se s plným nasazením zúčastnil i Karel Filip.

Součástí pracovní cesty bylo přijetí delegace na půdě Zemského sněmu Porýní-Falcka a na Ministerstvu práce, sociálních věcí, zdravotnictví a demografie, kde proběhla profesionální výměna zkušeností z oblasti sociální péče, sociální práce, zdravotnictví a ošetřovatelské péče. Pracovní cesta tak splnila svůj cíl, vyměnila zkušenosti, udělala radost a potěšení a přiblížila život našich seniorů.

Miluše Jůnová, ředitelka Domova ­seniorů Nové Strašecí a Domova Slaný

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.