Obálka

Ptačí seniorka byla čtyřikrát v Africe

Ke konci května letošního roku proběhlo v lokalitě Děče u Křivoklátu kroužkování ptáků. Cílem bylo ověření úspěšnosti hnízdění drobného pěvce lejska bělokrkého. Odchyt a kroužkování provedli členové Rakovnického ornitologického spolku „Fénix“ – Stanislav Lepič a Milan Tichai a zoolog Správy CHKO Křivoklátsko Karel Lankaš. Celkem bylo okroužkováno 21 dospělých lejsků a vyspělých mláďat. Velkou zajímavostí byla odchycená samice lejska, která již kroužek měla. Podle jeho čísla bylo zjištěno, že byla kroužkována 25. 5. 2013 už tehdy jako dospělá samice a navíc v téže lokalitě, přibližně 100 m od současného hnízda.

Lejsek bělokrký je drobný pták velikosti menší sýkory koňadry, který hnízdí v listnatých a smíšených lesích se světlinami, v parcích a zahradách v dutinách stromů nebo budkách. Sameček může vzhledem připomínat pána v černém obleku s bílou náprsenkou. Patří mezi tažné druhy zimující v Africe. Na Křivoklátsku hnízdí v počtu více než tři tisíce párů a patří mezi osm evropsky významných druhů, pro které byla v roce 2004 vyhlášena Ptačí oblast Křivoklátsko. Ptačí oblast leží uvnitř CHKO Křivoklátsko a představuje více než 50% rozlohy tohoto území.

Na výše uvedené informaci o kroužkované samici lejska bělokrkého nás může těšit zjištění, že zde úspěšně opakovaně hnízdí a přitom zachovává věrnost svému hnízdišti. Navíc dokazuje fyzickou odolnost jedince, který se dožil poměrně vysokého věku, a během svého života podnikl minimálně čtyři cesty do Afriky a zpět. Zjištěné údaje potvrzují smysluplnost dlouhodobě opakovaného odchytu a kroužkování ptáků a úspěšnost hnízdění lejska bělokrkého na Křivoklátsku.

Ing. Karel Lankaš, Správa CHKO Křivoklátsko

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.