Obálka

Ad sauna na prodej

Jsem si vědom, že se nemám vyjadřovat k dění v TJ Lokomotiva Rakovník, ale po přečtení článku v Raportu č. 26 „Sauna je na prodej“ mně to nedalo a chci napsat svůj názor na dané téma. V první řadě mne zaujalo uvedení odhadní ceny předmětné nemovitosti a ceny po splnění určitých podmínek ze strany kupujícího. Netušil jsem, že TJ Lokomotiva může sponzorovat podnikatele v dopravě, který má zájem o koupi nemovitosti „Ubytovna“ částkou 1 200 000 Kč, což je rozdíl mezi cenou odhadní a cenou prodejní. Vždyť TJ Lokomotiva Rakovník po prodeji nebude mít žádný vliv na dění v nemovitosti, nepůjde jí žádný zisk z podnikání vlastníka, a přesto chce vložit do cizího podnikání poměrně vysokou částku. Ještě jsem se pozastavil nad stanovenou odhadní cenou nemovitosti. Zdá se mi velmi podhodnocena vzhledem k umístění předmětné nemovitosti v centru města, v dosahu náměstí, vedle sportovišť, bezprostřední blízkost parku, cyklostezky atd. Proto si myslím, že odhadní cena se velmi liší od tržní ceny, a proto by prodejní cena měla být přehodnocena ve prospěch TJ Lokomotiva Rakovník.

František Dobrý, člen TJ Lokomotiva Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.