Obálka

Foto

Opravený křížek v Ryšíně.

 

Křížek září novotou

Vzpomínám na svá dětská školní léta v Ryšíně, když jsem s otcem jezdil na pole, které jsme nazývali „U křížku“. Pojmenování pole vzniklo podle nedaleko stojícího opukového podstavce s ukřižovaným Kristem. Křížek je postaven mezi dvěma lípami východně od nedaleko se nacházejícího nejvyššího bodu obce nazývaného Klůček (440 m n. m.). Před křížkem stávala prostá dřevěná lavička sloužící k odpočinku či výhledu na údolí Rakovnického potoka a hluboké křivoklátské lesy. Během let došlo k poškození památky tím, že někdo litinový kříž ulomil. Tak to bylo celá léta. Několik let jsem chodil kolem poškozené památky, až jsem se jednoho dne rozhodl ji opravit. Zhotovil jsem kovový kříž a opatřil jej litinovým odlitkem Krista. Kříž bylo možné usadit do otvoru opukového podstavce po původním křížku. Tuto práci jsme provedl s uspokojením, že památka je nyní zase úplná.

Jindřich Richter, Chlum – Ryšín

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.