Obálka

Budou na náměstí výběrčí?

Redaktoři předbíhají výsledek o řešení parkování na náměstí. A to v tom, že píší o modernizaci parkovacího systému na náměstí jako o zcela hotové věci. Ono tomu tak není, neboť v usnesení zastupitelstva města je uvedeno, že bude zahájeno připomínkové řízení k návrhu dopravní komise a po jejich vyhodnocení zpracován projekt, a to tak být nemusí, neboť nelze vyloučit, že všechna potřebná vyjádření budou souhlasná.

Proběhlá jednání mě však opět potvrdila, že můj návrh, aby stání motorových vozidel na náměstí bylo obsluhováno výběrčími, neustále zesměšňovaný panem Kolocem, by nakonec nejlépe vyhověl všem vzneseným připomínkám, k odstranění budky, bez závor, bez peněžních stojanů na náměstí, bez předpokládaných nákladů 3 miliony. Pouze za nákup oblečení pro výběrčí a nákup elektronických strojků na tisknutí účtenek, celkem vše ve výši asi do 150 tisíc korun.

Včetně zaměstnání 10-12 občanů s částečným zdravotním hendikepem, což bylo v jisté době podpořeno úřadem práce. S možností přivýdělku měsíčně kolem 8 tisíckorun. V neposlední řadě by tím bylo posíleno i sebevědomí těchto občanů, že jsou k něčemu užiteční. Takže opět „házím do věci rukavici“ k výzvě pana místostarosty Samaše: „Tak předložte návrh, který lépe vyhoví!“

Miloslav Kubínek, člen ZM a RM, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.