Obálka

Foto

Všechny děti, které se zúčastnily NsA v Chrášťanech, dostaly na závěr diplom.

 

Noc s Andersenem v Chrášťanech

Dne 1. dubna, tak jako mnoho škol v České republice, se rozhodla i Základní škola v Chrášťanech strávit Noc s Andersenem. Celodenní školní projekt, který připravila paní ředitelka Daniela Rotková, měl za úkol žáky přilákat ke čtení pohádek. Dopolední program byl zaměřen výukově, kde se žáci dozvěděli o životě a dílu Hanse Christiana Andersena. Odpolední program měl za úkol prověřit získané znalosti a protáhnout tělo ve sportovních disciplínách. Ve večerních hodinách byl pro žáky připraven táborák, kde si sami opekli špekáčky k večeři, což pro některé z nich byla premiéra. Celý projekt byl zakončen vyhodnocením a předáním odměn. Poté již následovalo to, na co se žáci nejvíce těšili, a tím byl spánek ve třídách. Tento „výjimečný“ den si všichni moc užili a my tímto děkujeme paní ředitelce za krásný den plný hezkých zážitků.

Petra Kůsová,

Chrášťany

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.