Obálka

Jak otrávit život v centru města aneb Konec českých živnostníků v Rakovníku

Ačkoliv jsem se v Rakovníku nenarodil a jsem vlastně „naplavenina“, naše město mi za těch 27let života v něm přirostlo k srdci. Začalo to, když jsme se jako čerství študáci ocitli spolu s budoucí manželkou v prázdném bytě za nemocnicí, se dvěma ošoupanými židlemi, stolem, křeslem a starým kobercem od rodičů. Už za minulého režimu neměla moje rodina na „růžích ustláno“. Dědeček umlácen komunisty v lágru ve Rtyni v Podkrkonoší, jeho bratr „jáchymovský uran“, maminka vyhozena ze školy těsně před maturitou, otec 800 metrů pod zemí, coby PTP (pomocné technické prapory) na Ostravsku. Oba nuceně v dělnických profesích – tatínek, syn velkostatkáře, maminka, dcera velkoobchodníka s dobytkem. A protože nikdo z nich nebyl v KSČ, a nebyli v ní ani před rokem 1968, mohli jsme společně s bratrem v „tichosti“ vystudovat nejenom střední, ale i vysokou školu. Když nastal pro nás „nepochopitelný“ a dnes už vím, že předem zinscenovaný revoluční listopad 1989, jezdil jsem, coby student, na všechny demonstrace a věřil ve svobodný a šťastný život. A pak!?Nebylo to jednoduché, začít něco, o čem pořádně nikdo nic nevěděl. To byl fenomén „podnikání“… a ještě si půjčit pro nás tak astronomickou finanční částku za tehdy „lichvářský“ 19% úrok!

Hotel U Podrabských – dezolát! Střecha odžitá, vytrhaná elektrika, popraskané podlahy plné lidských i zvířecích exkrementů. To samé i bývalá hudební škola, navíc s „bonusem“, což byla děravá střecha a propadlé stropy s 10 centimetrovou plísní na trámech. I přes to všechno jsme spolu s manželkou otevřeli nové obchody – textil, první soukromou lékárnu, první specializovanou prodejnu BARVY LAKY, zdravou výživu, zdravotnické potřeby a podařilo se mi rovněž znovu oživit i bývalý hotel Zlatá koruna, později Schneider a ještě později U Podrabských. Po dobu 20 let jsme společně zaměstnávali více než 50 našich spoluobčanů a vždy se snažili vést vše svědomitě a zodpovědně. Věřil jsem v „jednou“ zasloužený odpočinek a v naději na existenci svých dětí. Bohužel jsem se ale mýlil!

Současné vedení města se rozhodlo dokončit to, co začal minulý starosta Zdeněk Nejdl. Nastolení podmínek, které nejsou pro majitele domů a provozoven na náměstí a v přilehlých pěších zónách slučitelné s normální existencí. Zapomíná se totiž na fakt, že centrum města tvoří právě domy soukromých vlastníků, a že bez nich by ani centrum nebylo centrem! Už dávná historie hovoří o náměstí, jako o místu k obchodování a lidském shromažďování, a ne o místu, které bude v režimu závorových automatů bránících ve svobodném pohybu. Pro místní obchodníky je naše město domovem a zákazníci jsou našimi přáteli, které nechceme zklamat. Obchod není jen o penězích, ale o dlouholetém vztahu zákazníka a jeho prodavače. K tomu, abychom mohli tento vztah i nadále budovat, potřebujeme dobré zázemí a místní podporu. Je třeba si uvědomit, že žádné markety městu nic nepřinášejí a jsou jen „řečištěm“, kterým tady vydělané peníze odcházejí – neznámo kam! A Vietnamci, o kterých mnozí neznalí hovoří jako o velkých pracantech, kterým se Češi nemohou rovnat, nejsou nic víc, než „s chutí“ nahromaděné miliony ze špatně procleného zboží – bez DPH a řádně placené daně z příjmu! Je nám smutno, když se bývalé tradiční obchody českých živnostníků olepují neuměle psanými cenovkami a regály se zaplňují jednotvárným zbožím pochybné kvality. Horším faktem však je, že tito obchodníci za „černé peníze“ postupně skupují jednu nemovitost za druhou a nebude to dlouho trvat a skoupí celé „srdce“ našeho „královského“ města. Ano, toto vše umožňuje stát po více než čtvrt století „nové doby“ a „nového režimu“! A tomu napomáhají i lidé, kteří v současnosti vládnou našemu městu a nejsou nejen jeho rodáky, ale dokonce ani v našem městě nebydlí. Ještě než však dojde k naplnění katastrofického scénáře, můžeme demokratickou cestou o budoucnosti našeho města hlasovat. Odpovědnost leží tedy v hlavách a hlavně srdcích našich volených zástupců. Vždyť mezi nimi jsou i lidé moudří, kteří si toto nebezpečí určitě uvědomují. Vždyť není možné, abychom nutili naše, mnohdy celorepublikové dodavatele, aby zásobovali naše prodejny na pěších zónách pouze ve vymezenou hodinu. Není možné, aby dodavatelé a naši hosté, parkující na našich privátních pozemcích, nemohli svobodně opustit naše město – pouze po zaplacení nesmyslného parkovného v řádu stovek korun! Není možné, aby tady bydlící majitelé domů platili přemrštěné částky za parkování, když ostatní lidé ve městě toto neplatí. Není možné, abychom těmito poplatky „trestali“ jak Policii ČR, tak i Českou poštu, která mnohé obchody na náměstí zásobuje (mnohdy těžkými balíky). Uvědomme si, že i dvůr radnice a parkovací místa na něm by mohla být rovněž pod závorou a náležitě zpoplatněna!

Peníze proto hledejme jinde. Dejme městu volnost k přirozenému životu a nepreferujme tímto nesmyslným systémem obchodní zóny. Řešením jsou parkovací automaty s nízkou parkovací sazbou, s důslednou kontrolou, která zabrání tomu, aby na náměstí neparkovali řidiči, kteří přijíždějí a odjíždějí v časech, kdy je závorový systém mimo provoz. Toto místo se pak stává bezplatným a nejstřeženějším parkovištěm ve městě. Peníze hledejme ve správné volbě investic a jejich důsledné kontrole. V citlivém zacházení se svěřeným majetkem a ne jeho nesmyslným prodejem za směšné ceny některým vyvoleným!

Váš čas ve volených funkcích je v porovnání s existencí města jen vteřinou. Ale i za tuto „vteřinu“ se dá napáchat tolik škod, že na ně budou nemile vzpomínat i naši vnuci a pravnuci.

Smysl bytí hledejme v moudrých rozhodnutích a lidském pochopení.

Petr Svoboda, rakovnický živnostník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.