Obálka

Lahvový strom v Rakovníku

V parku před sokolovnou je velký dub, který má nad zemí lahvovitě rozšířený kmen. Kmen je již desítky let prasklý a dutina byla kdysi ošetřena a z větší části uzavřena. V dolní části praskliny jsou i dnes bělavé zbytky loňských plodnic dřevokazné houby sírovce žlutooranžového. Sírovec je agresivní parazitická dřevokazná houba. Když napadne strom s měkkým dřevem, tak ho zahubí do pěti let. Dub je schopen dlouho odolávat. Kdysi jsem takto informoval pana redaktora Mičku, a ten zajistil ošetření dubu. Později tvrdil, že houbou napadený vnitřek stromu byl odstraněn. Sírovec ale má mycelium v živém dřevě. Uvedený dub má velkou a nakloněnou korunu. V loňském létě ale prosychaly jen okrajové části některých větví v koruně. Strom zřejmě nahrazuje ztráty vnitřního pletiva přirůstáním nového na povrchu kmene v dolní části. Bylo by vhodné zjistit, kolik dřeva v dutině je odumřelého a vážně narušeného a jaké je množství opticky zdravého a pevného dřeva a takto strom sledovat. Já jsem již čtvrtstoletí sobotní a nedělní Rakovničan. Sice příležitostně ale velmi dlouho se zabývám pěstováním hub, viz moje poslední knížka Pěstování květin, orchidejí, zeleniny a hub v samozavlažovacích truhlících z roku 2012.

MUDr. Tomáš Syrovátka, Praha 8

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.