Obálka

Klobouk je ve správných rukou

Chtěla bych moc poděkovat redaktorovi Slávovi Vaicovi za krásný a pravdivý článek v Raportu ze dne 12. ledna 2016, který zde byl uveřejněn pod titulkem „Smekli před správcem zámku“.

„Potrefená husa se vždycky ozve,“ ale v daném případě se ráda ve svých 90 letech hlásím k tomu, že jsem jako bývalá zaměstnankyně ředitelství státního statku měla tu čest poznat tak skvělého člověka, jakým byl a je Ing. Tomáš Sedláček. Byl k nám „dosazen“ jako ředitel podniku. Spolupráce s ním byla natolik dobrá, že jsme už kvůli němu rádi chodili do práce. Všem nám byl příkladem a díky jemu jsme v podniku byli jedna velká rodina. V té době jsme chodili na různé brigády. Ředitel statku rovněž, neboť razil heslo: „Když všichni, tak všichni!“

Nemohu opominout jednu z nezemědělských brigád, kdy jsme před výroční konferencí statku zajistili sál v Hotelu Roztoky. To ovšem znamenalo celý sál důkladně uklidit. Sám ředitel měl velkou zásluhu na úklidu. Podílel se na mytí stropních lustrů. On, jako ředitel, byl na vrcholku výsuvného žebříku, my jsme mu štafetově podávali mokré hadry. Byl to od něj vskutku artistický výkon. Já jsem mu s nadsázkou řekla, že kdyby ho odněkud vyhodili, že by se jako artista dobře uživil. U jeho osoby to ale rozhodně nebylo zapotřebí. Na tuto konferenci osobně ředitel zajistil z Lán i nádhernou květinovou výzdobu.

Loňská cena „Klobouk dolů“ je zcela rozhodně ve správných rukou. Pan Ing. Tomáš Sedláček si takovou cenu právem zaslouží. Podle mě by ho všichni obci Lány mohli jen a jen závidět. Jak je vidět, vše je jenom v lidech.

Po reorganizaci statku v Křivoklátě jsme se sice rozešli každý jinou cestou, ale přesto jsme se ještě po několik let rádi, jako bývalí zaměstnanci, scházeli v Hotelu Sýkora na Křivoklátě.

Rádi jsme si na základě tohoto článku na Ing. Tomáše Sedláčka vzpomněli. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví. Za bývalé zaměstnance Milušku Divišovou ze Zbečna, Ing. Jitku Wildovou ze Sýkořice, Václava Žďánského z Rakovníka, Ing. Jana Holečka a manžele Kindlovy pisatelka

 

Anna Boušková, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.