Obálka

Víme, že jsou mezi námi

Pojmy stáří, nemoc, invalidita, dlouhodobá nemoc patří neodmyslitelně k našemu životu. Někomu mohou zkomplikovat žití více, někomu méně. Pokud se netýká přímo nás, nezajímá nás to. Ale když registrujeme uvedenou skutečnost blízko nás, začínáme analyzovat a celou záležitost řešíme.

S touto realitou jsme se snažili a snažíme seznamovat naše děti ve škole již druhým rokem. Chceme, aby svoje myšlení nasměrovaly k podpoře vlastního stanoviska, k prohlubování empatií, k ochotě pomáhat slabším, nemocným a k respektování druhých. Naším cílem, cílem učitelů je, aby děti ve svém chování nadále zachovaly zásady slušnosti a slušné komunikace. Pro děti není dnes žádnou neznámou, že se mezi námi pohybují, jsou slabí, někdy i opuštění a stále potřebují naši podporu. Ano, hovoříme právě o těchto lidech, o starých a nemocných.

Víme, že jsou mezi námi, je téma, kterým se s dětmi zabýváme v průběhu výuky již druhým rokem. Začali jsme nejprve seznamovat žáky s uvedenými pojmy, pak jsme napsali několik motivačních dopisů na oddělení LDN Masarykovy nemocnice v Rakovníku a nakreslili několik povzbuzujících obrázků. Žáci se v dopisech rozepsali o svých strastech, radostech, zážitcích, koníčcích, kreslili barevné obrázky. Poté už jen čekali, co se bude dít.

A dělo se. Ke konci školního roku přišlo od nemocných babiček a dědečků mnoho odpovědí. Na oplátku sdělovali všemožné informace ze života, z některých byla patrna i určitá nostalgie.

Dne 8. prosince naši žáci navštívili oddělení LDN a přímo se setkali s pacienty, kterým předvedli krátký kulturní program. Nakonec předali všem přítomným i ošetřujícím sestrám vlastnoručně vyrobené dárky a přáníčka.

Udělali jsme dobrý skutek, udělali jsme radost těm, kteří tráví v nemocnici více času, než by si přáli. Bylo to také na reakcích všech zúčastněných vidět, radost, smích, ale i pláč. I naše děti měly radost, že se mohly tímto způsobem alespoň na chvilku podílet na dobré náladě pacientů. Budeme v tomto pokračovat i v dalším období.

Mgr. Petr Šiler, ZŠ a MŠ Pavlíkov

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.