Obálka

Podzimní tvoření

dětí s rodiči

Dne 4. listopadu jsme se v odpoledních hodinách sešli s rodiči a dětmi v naší mateřské škole, abychom zde společně tvořili podzimníčky, netopýry a dýňová strašidla. Dbáme na to, aby spolupráce rodičů se školkou byla co nejvíce propojená a uskutečňována v oboustranné důvěře. Všichni dobře víme, že v dnešní uspěchané době, kdy povinnosti rodičů nedovolují trávit se svými dětmi více času, využíváme pracovních aktivit školky k tomu, aby si čas našli a přišli se potěšit mezi nás. Naším cílem je podpora vztahů mezi rodiči a dětmi, dát jim čas pro společnou hru a tvořivou zábavu. Zábavná práce s přírodninami dává všem možnost uplatnit mnoho tvůrčích nápadů. Závěrem z hotových prací uspořádáme výstavku a po jejím zhlédnutí si výrobky děti s pěkným pocitem dobře vykonané společné práce s rodiči odnášejí domů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří přišli mezi nás a předvedli, co vše se dá společně formou hry a zábavy vytvořit.

Dana Gregorová, MŠ Kněževes

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.