Obálka

Foto

Některé z dětí si zahrály se seniory hry na posilování paměti.

 

Projekt 72 hodin

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v České republice konají již počtvrté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (letos 8. – 11. října) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či jejich okolí. V letošním ročníku projektu 72 hodin se sešlo 620 projektů a zapojilo se do nich téměř 30 tisíc dobrovolníků. My jsme byli mezi nimi.

Letos jsme se zúčastnili již počtvrté a tentokrát jsme se zaměřili na oblast nazvanou Lidé, konkrétně na seniory z Domova Kolešovice. Náš projekt jsme nazvali Souznění generací. Nejprve proběhlo setkání koordinátorky našeho projektu se sociálními pracovnicemi, aby se poradily, co a jak by mohly naše děti společně se seniory dělat. Následovala důkladná příprava – schraňování vhodných materiálů a her, vyhledávání křížovek, rébusů, doplňovaček aj., vlastní výroba příhodných her, třeba na procvičování paměti a postřehu (např. loto), a také příprava tematicky zaměřených encyklopedií podle různých zájmů konkrétních dědečků a babiček. Společně s dětmi jsme si také připravili vhodné otázky a náměty, o kterých by bylo možné si se seniory povídat. Děti si mezi sebou rozdělily jednotlivé typy úkolů, her apod., kterými chtěly obohatit a potěšit obyvatele domova.

V pátek 9. října jsme pak nasedli do objednaného autobusu, který nás dovezl do Kolešovic. Tam už na nás čekali dědečkové a babičky. Děti z mateřské školy pro ně měly připravené hezké vystoupení plné písniček, básniček a tanečků, a také pro každého malý dárek. Potom dostali slovo školáci – každý z nich se někomu věnoval, a to buď přímo na pokoji, nebo ve společenské místnosti. Někteří si zahráli s dědečky nebo s babičkami oblíbené hry na posilování paměti, někteří luštili křížovky, doplňovačky a podobné úkoly, jiní si povídali o tom, co je zajímá. Vymezený čas rychle uplynul, ale nikomu se nechtělo končit – ani dětem, ani jejich novým starším kamarádům. Až když jsme si slíbili, že se zase setkáme, mohli jsme se radostně rozloučit. Když jsme následně s dětmi ve škole celou akci hodnotili, nebyl jediný, kdo by naši návštěvu seniorů hodnotil jinak než jako naprosto vydařenou.

Eva Fastová, ZŠ a MŠ Olešná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.