Obálka

Hasičský memoriál

V sobotu 26. září se v Chrášťanech na hřišti TJ Slavoj uskutečnil XXIX. ročník Memoriálu J. Beneše, J. Ulricha a V. Kounovského v požárním sportu. Do Chrášťan se sjelo 14 družstev mužů a 8 družstev žen. Naší soutěže se zúčastnila družstva z okresů Rakovník, Beroun a z Prahy.

Po slavnostním nástupu byly na hřbitově položeny kytice dlouholetým členům, jimž je memoriál věnován. Soutěž začala běhy na 100 m s překážkami, ve které soutěžili čtyři zástupci z každého družstva a měli k dispozici dva pokusy. Vzhledem k počátečním problémům s časomírou došlo na měření stopkami. Po odborném zásahu pana Pavla Ryby, který přijel poradit, pokračovaly druhé pokusy již za pomoci časomíry. Počasí nám i letos přálo a soutěž probíhala bez komplikací.

Požární útoky začaly kolem 13. hodiny a všechna soutěžní družstva předvedla pěkné výkony. Na závěr soutěže předvedli svůj požární útok mladí hasiči z Chrášťan. Po krátké přestávce, ve které byly sečteny všechny soutěžní disciplíny, proběhlo vyhodnocení jednotlivých disciplín. Všechna družstva si odnesla ceny a ti nejlepší i pěkné poháry. A kdo zvítězil v jednotlivých kategoriích? Nejlepší ženou v běhu na 100 m s překážkami byla Michaela Malcová (SDH Broumy). Ve stejné soutěži mužů zvítězil Lukáš Stehlík ze SDH Zaječov. Nejlepší požární útok předvedli muži SDH Broumy a ženy ze stejného sboru. Nejlepším družstvem žen byl vyhodnocen tým SDH Broumy a mužů SDH Chyňava. Mezi ženskými družstvy z okresu Rakovník kralovala děvčata SDH Lužná a muži SDH Krakov.

Za SDH Chrášťany děkuji všem sponzorům, obecnímu úřadu, divákům, soutěžícím, rozhodčím, pracovní četě, sportovcům zajišťujícím naše občerstvení, zkrátka všem, kteří velkou měrou přispěli k pěknému průběhu našeho memoriálu.

Helena Psohlavcová

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.